Tall fra Stortingets utredningskontor, viser at Statens vegvesen ved utgangen hadde brukt drøyt 1,2 milliarder kroner på planleggingen av fjordkrysningene på strekningen. SV mener kostnadene er så høge at det bør gi grunn til å få kalde føtter, melder NRK.

– Det er så feil bruk av midler, synes vi. Når vi har brukt over 1,2 milliarder bare på å planlegge disse fjordkrysningene, så mener jeg at noen må rope et varsku. Ikke minst regjeringspartiene bør få kalde føtter nå, sier transportpolitisk talsperson i SV, Arne Nævra, til kanalen.

Fjordkrysningene, som blant annet inkluderer nye traséer over Romsdalsfjorden og Sulafjorden, er anslått å koste 198 milliarder kroner. Dagens anslag for bygging av hele strekningen er på 340 milliarder.

Nævra mener kostnadene gjør at prosjektet kan bli et luftslott – men også at vedlikeholdsutgiftene vil være for høge. Han mener satsing på el-ferjer er løsningen.

Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileierforbund, er også sterkt i mot å ta i bruk undersjøiske tunneler. Han peker på hyppigere ferjeavganger som en løsning og mener folk kan leve med ferjeavganger hvert 20. minutt.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen avviser at pengebruken er høg, og viser til at summen på 1,2 mrd. er brukt over åtte år. Han mener SV i stedet burde være skeptiske til større jernbaneutbygginger – som Intercity-prosjektet på Østlandet, som fikk bevilget 1,35 mrd. kroner på statsbudsjettet for 2017.