Ikke aktuelt å flytte bomsnittene

foto
Den blå stipla linja viser skolekrets-grensa mellom Volsdalen og Aspøy. Bomsnittet (svart stipla linje) går på Klipra. Hvis bomsnittet flyttes til skolekretsgrensa ved Grensegata/Utstillingsplassen (t.v.) vil det kreve hele fem bommer. På Klipra blir det bare tre. Illustrasjon: Ålesund kommune