– Det går hardhendt for seg

foto
Halvparten av flåten av ankerhåndterere (AHTS) i Nordsjøen er lagt i bøyene.