(Romsdals Budstikke) – Staten ønsker å investere i Møreaksen for å kople bo- og arbeidsmarkedene i Molde-regionen og Ålesund-regionen sammen. Det er positivt for regionen vår. Vi forholder oss til at Møreaksen er vedtatt i Stortinget, som landets øverste folkevalgte organ, etter grundige prosesser – både faglige og demokratiske, sier Harald Espeland.

– Upresist

– Når det gjelder spørreundersøkelsen, legger jeg merke til at svaralternativet om Møreaksen inneholder både Møreaksen og Bypakke Molde, som er to uavhengige prosjekt som løser to forskjellige behov, mens svaralternativet for Romsdalsaksen inneholder ingen løsning for strekninga Bolsønes-Årø. Det synes jeg er litt upresist, sier Harald Espeland.

– Ifølge målinga foretrekker flere Romsdalsaksen enn Møreaksen. Betyr det at dere ikke har greid å forankre Møreaksen godt nok i befolkninga?

– Det har vært en 30 år lang prosess, der en har vært gjennom planlegging, høringer og demokratiske beslutninger. Det er fattet vedtak i kommuner, fylkesting og to regjeringer, før Stortinget fattet sitt vedtak. Jeg skulle gjerne sett at flere hadde sett verdien av Møreaksen. Men jeg må bare ta til etterretning at det er en del som ikke gjør det, sier Harald Espeland.

Saken ble først publisert av Romsdals Budstikke