Tre varetektsfengslet– fortsatt uavklarte roller rundt selve trusselsituasjon

foto
Ruth-Louise Osborg var dommer i det andre fengslingsmøtet. Foto: Sofie Svanes Flem