Det nye kommunestyret i Ålesund har torsdag valgt ordfører og varaordfører for de neste fire årene.

Samtidig er det valgt medlemmer i politiske komiteer. Her er politikerne som får viktige posisjoner:

Tor-Andre Gram Franck (Frp). Foto: Staale Wattø

Komite for kultur og oppvekst

Leder: Tor-Andre Gram Franck (Frp)

Nestleder: Lene Vadseth Larsgård (H)

Runar Paulsen (H) Foto: Staale Wattø

Komite for helse og omsorg

Leder: Runar Paulsen (H)

Nestleder: Lars Barstad Løvold (Frp)

Jessica Gärtner (H) Foto: Staale Wattø

Komite for miljø og samferdsel

Leder: Jessica Gärtner (H)

Nestleder: Elin Drønnen (ÅTLÅ)

Hans Kjetil Knutsen (ÅTLÅ) Foto: Staale Wattø

Planutvalget

Leder: Hans Kjetil Knutsen (ÅTLÅ)

Nestleder: Frode Andresen (Høyre)

Kontrollutvalget

Leder: Svein-Rune Johannessen (Ap)

Ordfører Håkon Lykkebø Strand og varaordfører Monica Molvær. Foto: Staale Wattø