Fem av konteinerne står på havnevesenets eiendom på Flatholmen. De andre på eiendommen til Porolon på Blindheim.

Konkurs

Det var etter konkursen i et transportfirma for et par år siden, at saka kom for en dag. Bobestyreren opplyste den gangen at konteinerne inneholder spesialavfall som ble samla inn av et annet firma som bare hadde lagret det i stedet for å behandle det på forskriftsmessig måte. Bobestyreren opplyste også at innholdet i konteinerne hovedsakelig er lakk, lim, løsemidler, oljeprodukter og tjære.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal ble koblet inn i saka, og miljøavdelingen forsøkte å finne en løsning slik at avfallet ble tatt hånd om på en forsvarlig måte. Det strandet på finansieringen. Og pengene er fortsatt problemet.

Flere Ålesund-nyheter? Sjekk vår byside

Anbud

Fylkesmannen har nylig hatt en anbudskonkurranse om oppdraget med å ta seg av konteinerne og innholdet.

– Problemet er at det ikke finnes midler på budsjettet til å gjøre dette arbeidet, sier Melbø.

Bekymret

– Vi kan ikke akseptere at konteinerne bare blir stående uten at noe blir gjort, slår havnefogd Ole Christian Fiskaa fast.

foto
Bekymret: Havnefogd Ole Christian Fiskaa mener noen må ta hånd om avfallet.

Havnefogden er bekymret både fordi folk kan ta seg inn i konteinerne, men også fordi innholdet kan sige ut og forurense grunnen der de står.

– Vi ønsket å flytte dem inn på et sikra område slik at vi i hvert fall kunne forhindre at folk blir skadet. Fylkesmannen ga klar beskjed om at vi ikke måtte røre dem, forteller Fiskaa.

– Kan ikke havnevesenet ta regninga?

Leif Sunde i Porolon eiendom sier at han har holdt seg orientert om saka via fylkesmannen.

– Konteinerne står på vår eiendom, men de tilhører ikke oss, sier Sunde.