Over hele landet ble det fredag kveld tent bål på varder for å varsle fare. Regjeringen vil satse på et høyteknologisk forsvar og redusere Hæren, deriblant Heimevernet. Dette er svært uheldig for landets forsvarsevne, mener initiativtakerne.

I den forbindelse er Joachim Rønneberg (97) intervjuet av Aftenposten. Rønneberg frykter at båndene mellom folk og forsvar blir svekket dersom Heimevernet svekkes.

Rønneberg mener kuttene som regjeringen vil gjøre i Hæren er uforståelige.

– Etter 2. verdenskrig ble det viktig å knytte folket og forsvaret sammen. De båndene var ikke der før krigen, men vi klarte å skape et tettere forhold i tiårene etterpå – takket være verneplikten og Heimevernet. Forsvinner dette båndet, kan det svekke forsvarsviljen ved en eventuell konflikt, sier Joachim Rønneberg til aftenposten.no.

Han mener det er likhetstrekk mellom forsvarspolitikken på 1930-tallet og dagens politikk.