Bygde delfin på dugnad

foto
<strong>Ferdig montert:</strong> Det har teke eit år å preparere rissodelfinen for utstilling, og det er ein relativt rask prosess: – I London grev dei ned dyra og let dei ligge i 10 år før dei grev dei opp att. Ein annan metode er å senke kadavera ned i havet la krepsdyra ta seg av feitt og kjøtrestar, fortel Michael Hundeide (t.v.). Saman med Roger Kvalsund og Eivind Sørnes monterte han dyret på Runde fredag. Foto: Nils-Roar Hareide