Frostating lagmannsrett sier ja til å behandle anken fra Kristiansund kommune i den såkalte "sjukehussaka", skriver Romsdals Budstikke.

Dermed blir det en ny runde i retten i saken der Kristiansund kommune har saksøkt Staten ved Helse Midt-Norge, med full gjennomgang av prosessen som førte til avgjørelsen om å legge nytt fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal til Hjelset.

Lagmannsretten varslet Kristiansund kommune i november om at de vurderte å nekte anken, men tre dommere har vurdert saken og kommet frem til at dette ikke skjer.

Det er ikke satt noen dato for ankesaken, skriver avisa.

BAKGRUNN:

Kristiansund dømt til å betale saksomkostninger - Helse Midt-Norge frifunnet

Trosser anbefaling og anker sjukehussaka

Helse Midt med historisk vedtak: Klarsignal for nytt sjukehus på Hjelset