Det var mye overtid, dårlig arbeidsmiljø og manglende verneombud i Ulstein, Hareid og Herøy.

– Dette er ikke bra for ansatte lengden og må gjøres noe med. Dette er såpass kritikkverdig at Arbeidstilsynet vil få beskjed om våre funn på søre Sunnmøre, forteller LO i en pressemelding.

De forteller at det også vil bli tatt opp med fagforeningene slik at de kan følge opp medlemmene sine om de ansatte er organiserte.

Nesten alle har kontrakt

På 55 bedrifter var det bare 3 som manglet skriftlig arbeidsavtale på sine ansatte.

– Noen kan tenke seg til hva de brukes til slik som sikkerhet og tyveri. Informasjon og merking av kameraovervåking er de ansattes rettighet for å ivareta deres personvern. Vi har opplevd at kameraene brukes til andre formål enn det de er satt opp for, og dette er i strid med reglene, står det i pressemeldingen.

Mangler informasjon om verneombud

Over halvparten av bedriftene hadde ikke informert om hvem som er verneombud eller har oppslag på arbeidsplassen om dette.

– Vi møtte bedrifter med over ti ansatte der sjefen var selvutnevnt verneombud.

Bedre i Ålesund omegn

I Ålesund, Sula, Giske og Skodje fant LOs sommerpatrulje veldig mye mangel på verneombud.

– Hele 42 prosent av de ansatte som ble intervjuet vet ikke hvem som er verneombud eller har ikke valgt en, i Ålesund og omegn, står det i pressemeldingen.

– Hittil denne uken har det vært strålende gode resultater, sammenlignet med tidligere år.

SUNNMØRSPOSTEN BEKLAGER:

LOs Sommerpatrulje kom i skade for å sende ut et gruppebilde avsommerpatruljedeltakerne med Ulstein Hotel i bakgrunnen. Pressemeldingen inneholdt negative funn fra sommerpatruljens besøk i Ulstein,Hareid og Herøy. Bildet ble brukt som illustrasjon til denne nettsaken, før det senere ble fjernet av Sunnmørsposten og erstattet av et annet.

LOs sommerpatrulje kanbekrefte at det ikke var funnet noe brudd på regelverket på UlsteinHotel etter besøket. Sommerpatruljen håper at dette ikke gir flere ulemperfor hotellet og sommerpatruljen beklager så mye for dennehendelsen. Og Sunnmørsposten beklager å ha videreformidlet bildet til våre lesere.