– Det er ingen som snakkar om krise her

foto
Graset på Vartdal har greidd seg godt i sommar, sjølv om det berre har vore nokre få dagar med skikkeleg regn. Gardbrukar Geir Hole gir djupare morenejord og eit litt fuktigare klima på Vartdalsstranda æra for at det har gått så bra som det har gjort. Foto: Kjell Arne Steinsvik, Møre-Nytt