Milliardkontrakt på kystvaktskip til Vard Langsten

foto
Direktør for forsvarsmateriell Mette Sørfonden og konserndirektør Roy Reite signerer kontrakten.