Kirsti Slotsvik, som også er Kystverk-direktør, er glad for at hun ikke fikk innsyn i e-postene fra styreleder Stein Kinserdal før hun skulle ta en beslutning 17. desember.

- Jeg er glad for at jeg fikk tenke selv. Innstillingen til Helse Midt-Norge på Molde forelå jo 11. desember, men likevel, sier hun.

- Ville det vært ubehagelig for deg å vite om et påstått press for å gå inn for Hjelset?

- Ja, det kommer tilbake på at det å være styremedlem handler om å gjøre sine egne tanker og beslutninger, sier Slotsvik.

4. desember, samme dag som Eidsvik gikk av, fikk Eidsvik vite at «Høie lot det skinne gjennom, men uten at han sa det eksplisitt, at han mener Hjelset er det opplagte valget» av Kinserdal.

Eposten: «Han mener Hjelset er det opplagte valget»

Eidsvik har avvist at dette er årsaken til avgangen, og sier også mandag til smp.no at press og overstyring er grunnen. Presset blir for øvrig avvist av ledelsen i Helse Midt.

Ville vurdert egen stilling

Slotsvik mener det er dårlig forvaltningsskikk at styreleder Kinserdal i det hele tatt skulle snakket med helseminister Bent Høie (H), og eventuelt fisket etter signaler.

- Man spør jo ikke departementet om hva de mener at vi skal mene. Vi skulle jo lage vårt eget arbeid, og gjøre opp vår mening. Det var slik jeg trodde prosessen var lagt opp til å bli, sier Slotsvik.

Slotsvik hevder at hun ikke visste om uenigheten og presset før Eidsvik sa takk for seg.

- Utaktisk oppførsel

Også ansatterepresentant Trine Sevaldsen er nådeløs om Kinserdals kontakt med Høie.

- Jeg er overrasket over av at en av våre mest profilerte helseledere i Norge viser en så utaktisk oppførsel i en så betent sak, sier Sevaldsen om e-posten som ble offentliggjort i går.

- Det er særdeles uheldig for saken at styreleder har opptrådt på denne måten, mer vil jeg ikke si, utdyper Sevaldsen, som legger til at hun fikk vite om Eidsviks avgang på radio, og at hun da holdt på å kjøre av vegen.

Sevaldsen ble varslet om presset rundt Eidsvik kvelden før styremøtet 17. desember. Både Slotsvik og Sevaldsen var blant de fire som stemte for Kristiansund i styret.

Ansattrepresentant Charles Austnes sier at presset var ukjent for ham inntil han snakket med Eidsvik selv i forbindelse med sluttavtalen den 9. desember. Austnes var i arbeidsgruppa som skulle jobbe med avtalen.

Utover det vil ikke Austnes si noe. Heller ikke ansattrepresentant Harald Topphol ønsker å kommentere saken.

- Ikke opp til oss

Styremedlem Svein Anders Grimstad sier at det er styret i Helse Midt-Norge som utnevner styrelederen i Helse Møre og Romsdal, og mener at det ikke er en del av hans funksjon å vurdere om det er tillit til Kinserdal.

- Det er helt umulig å forholde seg til kontakten som var mellom Høie og Kinserdal. Den er det bare de to som vet noe om, sier Grimstad.

Grimstad sier også at det kom som lyn fra klar himmel for ham at Eidsvik gikk av, men han synes ikke at det er så veldig problematisk at ikke alle fikk vite om årsaken samtidig.

- E-post ble sendt for fort

I går, og i rapporten til Advokatfirmaet Thommessen, forklarte Kinserdal at han hadde misforstått et nikk fra Høie. Heller ikke helseministeren selv kjenner seg igjen i den opprinnelige e-posten fra styrelederen. I dag uttalte Kinserdal til VG at han forstår om folk tror han beskytter statsråden.

- Jeg sendte e-posten til Eidsvik raskt før jeg gikk videre inn i et møte. Mens jeg satt i møtet innså jeg at jeg hadde feiltolket Høie. Før jeg rakk å kontakte Eidsvik igjen, så fikk jeg beskjed om at hun hadde gått av, sier Kinserdal til VG.

I en annen e-post, sendt klokka 23.03 2. desember, skriver Kinserdal blant annet til Eidsvik:

-  Jeg forsøkte igjen å fritte ham ut om Høie har gitt signaler. Han sier det samme som du har referert at han har sagt til Daniel vedr. hvordan han opplever Høie (Her omtales styreleder Ola H. Strand i Helse Midt-Norge. journ. anm.).

I en e-post sendt 3. desember (avbildet over) fra styreleder Stein Kinserdal til nestleder Petter Bjørdal og styremedlem Torbjørg Vanvik, kommer det fram at da kun disse to av styremedlemmene var informert om Eidsvik sin kommende grunn til avgang. Denne e-posten var sendt på et tidspunkt det var uklart nøyaktig når Eidsvik skulle gå av, men resten av styret ble ikke informert om hva som var på gang.

- Astrid finner det umulig å fortsette som direktør ettersom hun opplever et sterkt press på å innstille på Hjelset som ny sjukehustomt når styreleder og direktør (Strand og Haga, journ. anm.) i Helse Midt tolkes å ville gå for dette, mens hun mener at Storbakken er den riktige plasseringen, skriver Kinserdal til Bjørdal og Vanvik 3. desember.

- Dersom Astrid gjør alvor av å trekke seg, hvilket jeg anser som meget sannsynlig, må styret sammenkalles pr. tlf. umiddelbart, og ny direktør må konstitueres. Vil HMN ha synspunkter/føringer på konstitueringen? skriver Kinserdal senere i e-posten.

Les også: Han gjorde sjukehusstridenFagdirektør: – Oppfatter dette som lovstridigHelse Midt-direktør: – Eidsvik ikke utsatt for press

- Burde informert alle

Professor Jan Fridthjof Bernt i Bergen mener Kinserdal opplagt burde informert hele styret samtidig. Dette for å unngå forskjellsbehandling.

- Det er problematisk at styreleder ikke informerte hele styret om det angivelige presset rundt Eidsviks avgang samtidig. Styreleder skal kommunisere slike opplysninger til alle på lik linje. At han informerer et fåtall gir grunn til å spørre om saksbehandlingens integritet, mener professoren, som er ekspert på forvaltnings- og helse- og sosialrett.

Han mener at styremedlemmer skal forholde seg fullstendig objektive, og det er problematisk om ikke alle er informert om alle typer påvirkning.

- Klart dette er informasjon som er viktig og relevant for hele styret, sier professoren.

Sunnmørsposten har mandag gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra styreleder Stein Kinserdal uten hell.

foto
Styremedlem Kirsti Slotsvik. Foto: Staale Wattø
foto
Styreleder Stein Kinserdal i Helse Møre og Romsdal. Foto: Staale Wattø
foto
Charles Austnes og Harald Topphol under avstemmingen i styremøtet 17. desember. Foto: Staale Wattø
foto
Styremedlem Svein Anders Grimstad mener det er opp til Helse Midt og avgjøre om Kinserdal har tillit. Foto: Staale Wattø
foto