Det skriver Ålesund kommune i en pressemelding.

Kommunen innførte journalsystemet april 2023. Kartleggingen er gjort gjennom at de samme ansatte i kommunen har svart på undersøkelsen før innføringen av journalsystemet, og igjen etter et halvt år.

Både leger på helsestasjon og institusjon og saksbehandlere i kommunen bruker 11 prosent mindre tid på å spørre etter helseinformasjon nå sammenlignet med før Helseplattformen ble tatt i bruk. Det tilsvarer 4,5 timer i uka.

Også ledere, fysioterapeuter og vernepleiere oppgir at de sparer mye tid, ifølge kommunen.

Må dokumentere dobbelt

Samtidig er det flere grupper om svarer at de bruker noe mer tid på å sammenstille og dokumentere dobbelt.

Dette gjelder blant annet den største gruppen ansatte, sykepleierne. Også miljøterapeuter, jordmødre, helsefagarbeidere og assistenter bruker mer tid i dag.

– Vi tror at det finnes flere forklaringer på dette. Det vil alltid være krevende å få alle opp i fart når vi endrer måten å jobbe på slik innføringen av Helseplattformen krever. Samtidig kan det hende at den nye journalløsningen har ført til at noen enheter faktisk dokumenterer mer enn de gjorde tidligere, noe som dermed gir seg utslag i at de bruker mer tid på disse arbeidsoppgavene, sier Ann Kristin Røyset, innføringsleder for Helseplattformen i Ålesund pressemeldingen.