Styret i Helse Møre og Romsdal gikk enstemmig inn for konseptrapporten som anbefaler nytt fellessjukehus på Hjelset i Molde og DMS i Kristiansund i eksisterende sjukehusbygg.

I Kristiansund er også all tvil feid til side. Det blir dagkirurgi og dagbehandling der også.

Helse Møre og Romsdal: Blir det igjen noe penger til sunnmørssjukehusene?

Ålesund og Volda

Det nye sjukehusprosjektet kommer til å koste minst 4,3 milliarder kroner. 3 milliarder skal komme av statlige lån, mens helseregionen må reise 1,3 milliarder i egenkapital. I klartekst betyr det at det må spares 100 millioner årlig fram til 2021 for å skape handlingsrom. Dette er en forutsetning for investeringer nord for Romsdalsfjorden og for sjukehusa på Sunnmøre.

Fra 2023 skal det innsparte brukes til å rehabilitere Ålesund og Volda sjukehus.

Lettet direktør

Da Sunnmørsposten snakket med Espen Remme etter møtet, var han meget lettet og sa at en milepæl var nådd.

Nå gjenstår det kun at saka blir godkjent i Helse Midt.

Prosjektet går da over i en fase med detaljer, hvor blant annet funksjonsfordeling blir avklart.

– Vi er nødt til å klare omstillingen og å få med oss fagmiljøet, fortsatte han.

– Hvordan skal dere klare å spare alle disse millionene når dere aldri har klart det før?

– Jeg mener statusrapporten som er lagt fram i dag og utviklinga viser at vi er på rett vei. Vi jobber med å få kostnadskontroll. Det handler om å ta ressurser fra områder som ikke gir pasientverdi, og vri det over.

Remme var tydelig stolt på egne og organisasjonens vegne.

Kan bli alvorlig

Også styreleder Stein Kinserdal mente at helseforetaket har kommet et langt stykke på vei.

I sjukehusmiljøet på Sunnmøre har det blitt klart at om innsparingen går skeis, så vil det straffe pasientene. Årsaken er at det kan bli vanskelig å få midler til Sunnmøre om det viser seg at det blir problematisk å spare til fellessjukehuset.

– Det er veldig godt faglig begrunnet. Ansattrepresentant Kirsti Sevaldsen kom med en solid faglig tilnærming for styret som samla seg rundt et enstemmig vedtak, sier styreleder Stein Kinserdal.

Dagkirurgi og poliklinisk dagbehandling både i Kristiansund og Molde gir en merkostnad på to millioner.

– Jeg har vært borti så mange byggeprosjekter at ikke alt er på plass før siste regning er betalt. Vi vil ha stor gjeld i mange år, men jeg er rimelig klar på at vi vil ha økonomisk bærekraft for prosjektet, sier Kinserdal.

– Dere har ikke klart å spare etter fusjonen i 2011. Hvordan skal dere gjøre det framover?

– Vi nærmer oss mer og mer, og det er gode underliggende prosesser og resultater som gjør at jeg mener dette lover meget godt.

Både Kinserdal og direktør Espen Remme bruker statusrapporten i oktober for alt den er verdt. Resultatet i oktober viste kun 2,1 millioner bak kravet fra Helse Midt. Tidligere enkeltmåneder har de hatt langt større avvik. Hittil i år er foretaket -52,6 millioner bak kravet.

foto
håper: Styreleder Stein Kinserdal håper og tror at helseforetaket klarer å snu minus til pluss framover. Foto: Staale Wattø