– Vi kan ikke ha utenlandske vogntog på glatte vinterveger rundt fjorden. Derfor utsetter vi denne saken, sier leder i samferdselsutvalget Kristin Sørheim, til smp.no.

Ombestemte seg

Det står i skarp kontrast til det Tøsse sa til smp.no for to uker siden. Da mente han at forslaget om bompengefritt kjøring rundt Tresfjorden var en gladsak for regionen.

– Jeg tviler på at verken fylkeskommunene eller Stortinget har motforestillinger mot en prøveordning, sa Tøsse torsdag den 26 november.

foto
Snudde Charles Tøsse (H) har snudd i saken om prøveprosjekt med bomfritt. Bak fylkesordfører Jon Aasen. Arkivbilde Foto: Per Ove Stige

Gjør som flere enn 24.000 andre - lik smp.no på Facebook

Når vi kommet inn i adventstiden og saken er snudd på hodet.

Vil ha gjennomgang

Saka kom opp helt på tampen av møtet i fylkesutvalget. Innstillingen fra fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik gikk ut på å utsette saka for å få utredet de økonomiske konsekvensene for fylkeskommunen, som er garantist for et lån på 868 millioner kroner.

– Vi må nå foreta en gjennomgang av de garantiforpliktelsene som fylkeskommunene har påtatt seg i denne saken.