De siste ukene har en rekke kommunestyrer vedtatt å utsette et eventuelt vedtak om en bindende tjenesteavtale med Helseplattformen, skriver Kommunal Rapport.

Onsdag ble det kjent at over 300 henvisninger fra fastleger til ulike enheter i Trondheim ikke har blitt fanget opp i Helseplattformen. Nå øker skepsisen ute i kommunene, skriver Kommunal Rapport.

– Vi er litt bekymret. Det er mange tilbakemeldinger om feil og mangler med Helseplattformen. Og så er det fastlegene. De er skeptiske, sier ordfører Hanne Nyhus (Ap) i Orkland.

Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok torsdag denne uken at man ikke ønsker å innføre Helseplattformen etter planen i april neste år. Avgjørelsen om dette skal tas av styret i Helse Midt-Norge RHF neste uke.

Helseplattformen består av en ny pasientjournal og mulighet for digital kommunikasjon for Helse Midt-Norge, kommunene og fastleger i Trøndelag, Møre og Romsdal, i tillegg til Bindal i Nordland og Os i Innlandet. Til sammen er dette 66 kommuner. Kun 19 av dem har hittil koblet deg på systemet.