GRAFIKK: Slik blir budsjettet for deg

De største virkningene av rådmannens budsjettforslag for Ålesund kommune i 2015 får innbyggerne i form av økt eiendomsskatt og økte kommunale avgifter. Hessa barnehage er foreslått nedlagt, og rådmannen foreslår lavere grunnbemanning i kommunale barnehager. Rådmannen vil også fjerne Moa bibliotek, noe som vil gi en årlig økonomisk gevinst på nær 2 millioner fra 2016.

Kutter festivalstøtte

I budsjettforslaget kan vi også lese at rådmannen foreslår å kutte midler til vennskapsbyer. Dette har vært en årlig utgitspost på 111.000.- kroner for Ålesund kommune.

Ålesund kommune har også årlig gitt 196.000.- kroner i støtte til Ålesund teaterfestival. Denne støtten er foreslått fjernet i budsjettet.

Rådmannen foreslår også et generelt kutt på 1,5 millioner kroner i kultursektoren.

Mindre til lag og organisasjoner

Rådmannen foreslår en reduksjon av tilskudd til lag og organisasjoner. Dette vil gi en årlig økonomisk gevinst på 364.000 kroner.

- Dette gjelder prosjektrettede kulturtiltak primært for voksne. Tilskuddsordninger rettet mot barn og unge er ikke berørt, sier rådmannen i sitt budsjettforslag.

Det er likevel lagt inn økte betalingssatser for idrettshaller, svømmehall og kulturhus, noe også de yngre vil merke.

De samlede tiltakene for virksomhet kultur, vil gi en innsparing på 3,3 millioner kroner, ifølge rådmannen.

Les hele budsjettforslaget for Ålesund her

Rådmann Jarle Bjørn Hanken, i formannskapsmøte i Ålesund. Foto: Staale Wattø