Det kommer neppe som en overraskelse på de fleste at den økonomiske situasjonen til Ålesund kommune ikke er den beste. Dette er også bakgrunnen for budsjettforslaget som rådmann Jarle Bjørn Hanken presenterte klokka 16.00 i dag.

- 2014 har vært en annus horribilis for Ålesund kommune. Det meste har gått feil vei, og merutgifter og sviktende inntekter kan gi et underskudd på nærmere 100 millioner kroner. Dette må dekkes inn, og det har konsekvenser, sa rådmannen.

Dette betyr at flere tilbud vil bli redusert eller nedlagt, ifølge budsjettet. Blant de største i denne kategorien er nedleggelse av Hessa barnehage, redusert grunnbemanning i barnehager og nedlegging av bibliotekfilialen på Moa.

Skatt og økte avgifter

- Det vil koste mer å bo i Ålesund i årene framover. Det blir et spleiselag for å komme over kneika. Det blir noe mer å betale, sa Hanken.

Blant avgiftsøkningene er det i budsjettet en økning i vannavgift på 15 prosent, avløp øker med 10 prosent og renovasjon med 12 prosent.

Likevel er det økning i eiendsomsskatten som vil bli den største utgiften for kommunens innbyggere. Det vil bli innført et nytt system for eiendomsskatt, basert på formuesgrunnlag. Dette skal føre til at kommunens inntekter øker med 65 millioner kroner i 2015, og fra 2016 og ut økonomiplanperioden regner kommunen med å få inn 93,7 millioner i eiendsomsskatt hvert år.

Må tilpasse driften

Et gjennomgangstema under budsjettframlegget fra Hanken var at man må tilpasse forbruket til realitetene. Han vil ha en felles forståelse, erkjennelse og aksept for den faktiske økonomiske situasjonen. Dette presiserte han gjennom en bønn til politikerne

- Ikke bestill for mye som går i andre retninger enn det som bedrer økonomien.

Rådmannen sa også at dette ikke er tiden for nye tiltak og at organisasjonens ressurser må brukes målrettet.

Dette betyr også at en god del virksomheter innen kommunen må klare seg med rammer på nivå med 2014-rammene, bare at de blir justert for lønns- og prisvekst.

Et eksempel som ble trukket fram, var at dette samlet sett betyr en reduksjon på 11 millioner for skolene i Ålesund - da også SFO. Her må skolene selv finne tiltak og prosesser for å spare inn disse pengene.

Investeringer

Som følge av den dårlige økonomien så vil nødvendige investeringer satt på vent. Dette gjelder Hatlehol kirke, Osane idrettshall og totalrenovering av Kolvikbakken ungdomsskole.

Investeringer som vil bli prioritert i 2015 er Åse sykehjem, ferdigstillelse av oppgraderingen av Spjelavik ungdomsskole, vestveggen på Kolvikbakken ungdomsskole og investeringer innen vann og avløp.

Grunnfjellet opprettholdes

Rådmannen forsøkte på slutten av budsjettframlegget å sette kuttene i perspektiv. Han slo fast at selv om det vil bli kutt i tjenesteytingen til kommunens innbyggere, så vil det store grunnfjellet av kommunale tjenester opprettholdes.

- Vi skal bruke rundt 3 milliarder i 2015. Dette gir et vell av tjenester for våre innbyggere. Et viktig perspektiv er at vi lever i et land som har de aller, aller beste levekårene av alle nasjonene på kloden, sa Hanken avslutningsvis.

Den videre behandlingen av budsjett- og økonomiplanen for 2015-2018 fortsetter med en innstilling gjort av formannskapet den 18. november, før Fylkesmannen vil komme med en uttale samme dag. Så skal Bystyret behandle forslaget den 4. desember. Deretter vil Fylkesmannen behandle budsjettet, som en følge av Ålesund kommunes ROBEK-status.