Norske havner har i flere år feiltolket havneloven og overfakturert blant annet Hurtigruten for mange millioner kroner, fastslår Samferdselsdepartementet.

I første omgang betyr departementets vedtak at Kristiansund og Nordmøre havn må betale tilbake drøyt 17,6 millioner kroner til rederier for overfakturering fra 2012 til 2015. For Hurtigruten er beløpet på rundt to millioner kroner.

En tredel ned

I Kristiansund utgjør dette rundt 30 prosent reduksjon av havneavgiften, ifølge Stein Lillebo i Hurtigruten.

Han mener at Ålesund havn har en beregningsmåte som er ganske lik den som Kristiansund har praktisert.

Til sammen er 21 havner klaget inn til Kystverket.

– På sin plass

– Dette viser igjen at vårt krav om en opprydding i norske havner er helt på sin plass og kritisk viktig, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Striden dreier seg om hva havnene skal kunne inkludere i anløpsavgiftene som rederiene skal betale for at deres skip skal kunne anløpe havnene.