Folks frykt for færre fuglelyder kommer fram i en undersøkelse som WWF Verdens naturfond, Den Norske Turistforening (DNT) og organisasjonen Norsk Friluftsliv har gjennomført.

Over 16.000 personer deltok i undersøkelsen, forteller Norsk Friluftsliv i ei pressemelding.

Taus vår skremmer

– Fugleliv og naturlyder er det aller flest frykter å miste. Hva lyder vel mer skremmende enn en taus vår uten fuglekvitter eller insekters summing? Dessverre er det alvorlige bakteppet her er at hele 2.752 arter av dyr, planter og insekter i Norge i dag har status som truet, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond, i meldinga.

Og hun legger til at av disse artene er hele 9 av 10 påvirket av at vi mennesker bygger ned og ødelegger leveområdene deres.

Rangerte ti opplevelser

Til sammen var det hele 16.321 personer som stemte over ti naturopplevelser, og rangerte disse.

– Responsen har vært overveldende, og det er tydelig at dette har truffet en nerve i folk. Natur og friluftsliv står utrolig sterkt her i Norge, og de fleste vil nok kunne finne flere opplevelser på denne listen som ligger nært deres hjerte, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Her er den rangerte listen som folket har stemt fram:

1. Fugleliv og naturlyder.

2. Frodig flora og yrende dyreliv.

3. Urørt natur.

4. Levende hav og fjord.

5. Nærnatur.

6. Gammelskog.

7. Kyst og strandsone.

8. Høsting på naturens premisser.

9. Stillhet og mørke.

10. Skigåing, årstider og snørike vintre.

Politiske tiltak

Nå skal natur- og friluftsorganisasjonene som står bak lista i gang med å jobbe fram politiske tiltak som bidrar til å bevare alle de ti naturopplevelsene på lista, uavhengig av hvilken plass de ligger på.

– Denne lista bør være et arbeidsdokument for politikere lokalt og nasjonalt, i deres arbeid med å stanse nedbygging av natur og innfri Naturavtalen. Norge har forpliktet seg til å verne 30 prosent natur. Folket har skjønt alvoret, nå må politikerne lytte, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT).