«Bjørn» har sonet i Ålesund fengsel siden januar, og forteller om stor frustrasjon i byfengselet. På grunn av liten plass og små fellesskapsrom må fengselet ofte låse inn de innsatte over lengre tid. I løpet av en dag har de cirka en time med lufting og en time med fellesskap. «Bjørn» mener all innlåsingen fører til psykiske plager.

– Man tenker mye over sin egen situasjon og skjebne. Jeg er sikker på at innsatte blir psykisk dårligere av å sone her. Jeg har sett innsatte som får det så psykisk tungt at de har skjært seg selv eller rasert cellen sin. Får man ikke sysselsatt de innsatte blir det aggressiv stemning, forteller han.

Ønsker seg psykolog

I Ålesund fengsel er der en sykepleier to dager i uka og en gang i uka er lege til stede. Det er sjeldent psykolog på besøk i fengselet. «Bjørn» har også sonet i Oslo, der fengslene har større rom for sosialisering og et bedre helsetilbud.

– I Oslo har man et fengselspsykiatri med tre psykologer som jobber bare med innsatte. Jeg vet at man i Ålesund ikke kunne ha gjort noe lignende. Men en psykolog som kunne vært innom fengselet en gang i uka hadde vært fint. Dette handler om rehabilitering, forteller «Bjørn».

Han understreker at alle har lyst til å forbedre seg, men at det er lite mulighet for det i Ålesund fengsel.

foto
«Bjørn» mener man kan bli psykisk dårlig av å sone i Ålesund fengsel. Fengselsbetjent Kjartan Helland mener det haster med nytt fengsel.

- Isolasjon fører til psykiske lidelser

– Vi får midler fra staten ut ifra kapasitet og størrelse, men vi har ikke et stort nok budsjett til å drive med god nok helsetjeneste. Vi har forsøkt å bringe psykologer hit, men det er kostbart og det er for få psykologer som vil komme til et lite fengsel, forteller Magne Sellereite, teamleder for psykisk helse i Ålesund kommune.

– Dette fengselet ble bygd på 1800-tallet da man hadde en tanke om at de innsatte skulle angre sine synder isolert i cellene sine. I dag vet vi at isolasjon fører til psykiske lidelser og at mennesker kan bli rehabilitert, men da må det bli lagt til rette for det. Vi har enkelte aktiviteter som for eksempel «gangsteryoga» og et verksted, og aktivitet er bra for psyken. Likevel er det ikke godt nok. Moderne fengsler har plass til mer aktivitet. Her sitter de innsatte lenge innestengt, sier Helland som også er betjent i fengselet.

Helland forteller at stedet ikke er laget for behandling og at fengselet er for lite når det gjelder aktivitet for de innsatte.

Haster med nytt bygg

Innsatte har krav på samme helsetjeneste som man får på utsiden, men avdelingssykepleier Åse Antonsen sier det ikke alltid er tilfelle.

– Tanken er der at de innsatte blir dårligere av å sone her. Man skal ikke bli sjuk av sone. Så det haster med nytt fengselsbygg, sier hun.

– Det er en vinn-vinn for alle om vi får et nytt fengsel. Vi ønsker at de innsatte skal bli godt nok rehabilitert, da disse en dag skal ut igjen i samfunnet og kanskje bli din nabo, sier Helland.

Ser Vestlandet under ett

Kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik i Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en e-post at de ser på fengselskapasiteten på Vestlandet under ett.

– Departementet kommer til å starte arbeidet med en konseptvalgutredning for kapasiteten på Vestlandet om kort tid. Vurdering av kapasiteten på Sunnmøre vil inngå i den, skriver han videre.

Når det gjelder leie av fengsel i Nederland understreker han at det er et midlertidig tiltak som ifølge departementet har gitt effekt, samtidig som fengselskapasiteten bygges opp i Norge.

– Når det eventuelt vil komme i gang konkrete byggeprosjekter på Sunnmøre er for tidlig å si, skriver Bondevik i e-posten.

foto
Ålesund fengsel