Spesialenheten har kommet fram til at politiet ikke gjorde noe straffbart i forbindelse av etterforskningen av en boligbrann i Herøy.

De etterlatte etter brannen anmeldte politiet tidligere i år da de mente at politiet hadde begått grov uforstand i tjenesten.

I det fire sider lange dokumentet, som tar for seg saksgangen, konkluderes det i en vurdering på ni linjer at det ikke anses sannsynlig at politiet har gjort noe straffbart i saken. De mener derfor det ikke er grunn til å opprette en formell etterforskning av saken.

– Samlet sett synes brannen å ha vært undergitt en grundig og omfattende etterforskning, heter det i avgjørelsen som er underskrevet leder Jan Egil Presthus og juridisk rådgiver Mona Skaaden-Bjerke.

Avgjørelsen som er datert 10. november, ble oversendt fra Spesialenheten få minutter før klokka 16 tirsdag.

(saken fortsetter under bildet)

foto
Vurderingen Etter å ha vist til lovhjemlene, gjør Spesialenheten denne vurderingen og konklusjonen i saken.

– Vanvittig skuffa

Oskar Grimstad som mista datteren i brannen, har fungert som talsmann for de pårørende. Han mener Spesialenheten ensidig har lagt vekt på etterforskningen som er gjort etter 2013 - som de pårørende mener er god.

– Det vi kritiserer er at politiet ikke brukte sjansen man hadde til å oppklare saken mens hendelsene var ferske, og de blant annet hadde mulighet til å innhente DNA-spor og teledata, sier Grimstad.

Les også: Slik mener de pårørende politiet sviktet

– Jeg er så vanvittig skuffa over at det er mulig å konkludere slik etter at politimesteren offentlig ba om unnskyldning, og alt vi ellers kjenner fra denne saken. Det virker som at de ikke har lest skrivet fra advokaten vår, fortsetter han.

Grimstad forteller at de pårørende ikke har klart å samle seg for å finne ut om de vil gå videre med saken, og reise sivilt søksmål. Han viser til at det er krevende psykisk å få sorgen revet opp på nytt.

– Vi har rett og slett ikke makta å gå inn i det skikkelig. Lufta ble helt slått ut av oss etter å ha sett svaret, sier han.

(saken fortsetter under bildet)

foto
Skuffa Talsmann Oskar Grimstad sier lufta ble slått ut av de pårørende etter å ha lest konklusjonen. Foto: Svein Nordal

- Uheldig

Bistandsadvokat Odd Hovden mente politiet ikke satt inn tilstrekkelig ressurser på saken, og en privat etterforsker har påpekt det de pårørende mener er åpenbare mangler i arbeidet.

Advokaten rettet også kritikk for måten politiet har håndtert de pårørende på. Dette er det eneste punktet hvor politidistriktet får kritikk av Spesialenheten.

– Spesialenheten har notert seg at politiet ikke synes å ha fulgt opp de pårørende i tilstrekkelig grad med hensyn til å besvare forespørsler. Dette er uheldig, men ikke straffbart, skriver Spesialenheten.

Gjør som over 23.000 andre - følg smp.no på Facebook

Tidligere politimester på Sunnmøre, Jon Steven Hasseldal, beklaget på sin side i mai 2013 at politiet ikke hadde ivaretatt de pårørende godt nok, og at feil opplysninger som tidlig ble gitt til de etterlatte, ikke var rettet opp i ettertid.

Samtidig konkluderte politimesteren med at etterforskningen hadde svakheter.

Ba om hjelp

Sunnmørsposten har tidligere skrevet at etterforskningsledelsen lokalt allerede etter fire dager foreslo en rekke etterforskningskritt, og ba om taktisk hjelp fra Kripos, etter sprikende forklaringer fra sentrale vitner.

I avgjørelsen fra Spesialenheten går man ikke konkret inn på dette.

Les også: Dødsbrann lagt vekk etter ny etterforskingBa om massiv etterforsking - vart ikkje høyrtGir opp håpet om oppklaring

Heller ikke påstandene om manglende sikring av bevis, DNA-testing av disse, manglende rekonstruksjon og innsamling av teledata, blir omtalt.

Brukte flere ovner

De pårørende ga i fjor opp å få et svar på hvordan brannen starta. Samtidig har flere av dem hatt en uro for om brannen kunne være påsatt.

I avgjørelsen fra Spesialenheten er det tatt inn en passasje fra påtegningen til Riksadvokaten da henleggelsen av saken ble opprettholdt i 2010.

Her blir vist til hvordan vitner har beskrevet at det ble brukt en rekke elektriske ovner i huset kvelden og natten før brannen oppstod. Det skal også ha vært tent levende lys flere steder. I tillegg har vitner forklart at plater på komfyren skal ha blitt brukt til å varme opp huset - men at disse var slått av da brannen startet.

Det elektriske anlegget og ovner som ble brukt, var ifølge etterforskningen for skadet til å avgjøre om det hadde vært såkalt «unormale strømoverganger», som kunne forklare at brannen oppstod. På bakgrunn av vitneforklaringer og skadene i huset, er det antatt at brannen startet i 2. etasje ved trappeløpet fra 1. etasje.