– Jeg mener disse to tingene må vi holde fra hverandre. Sørsideplanen er politisk vedtatt. En tunnel under Brosundet får en jobbe med parallelt, sier Aurdal.

I Sunnmørsposten i går gikk en rekke potensielle investorer ut med krav om fortgang i planene om undersjøisk tunnel under Brosundet. Det er nå bestilt en alternativ utredning som de tror og håper skal vise at prisen Statens vegvesen har beregnet for tunnelen er for høy.

– Vegvesenet har gitt klar beskjed om at en slik tunnel må finansieres med bompenger sammen med private investorer. Det forholder jeg meg til, sier Aurdal.

Hun vil ikke gå med noen oppfordring til de som har tenkt å investere på sørsida-området om at de også må ta en del av tunnel-regningen dersom et slik prosjekt skal la seg realisere.

– Nei, jeg ønsker ikke gjøre det. Vi har i dag en god dialog med Næringsforeningen om hvordan private aktører kan være med å bidra til finansieringen av deler av infrastrukturen, påpeker Aurdal.

Trenger bro

Hun mener bygging av en ny bru over Brosundet må skje uavhengig av tunnelplanene.

– En ny bru trenger vi uansett. Den vil bli gangbru den dagen vi har fått bygget en ny tunnel, påpeker hun.

Hun viser til at administrasjonen i kommunen nå jobber med en sak om sørsida som ganske snart skal opp i formannskapet.

– Vi har bestilt en orientering fra rådmannen som skal til behandling i formannskapet. Når den kommer får vi koblet på de politiske prosessene i forhold til utviklingen av sørsida, påpeker Aurdal.

Som sier hun har stor tro på dette prosjektet.

– Jeg tilhører optimistene og jeg har stor tro på dette prosjektet. Nå håper jeg at fylket så raskt som mulig kan komme i gang med byggingen av den videregående skolen og kulturskolen. Jeg håper på en byggestart i 2019, sier Aurdal.