Solvik-Olsen: – Derfor ble Hafast valgt

foto
Slik skal framtidas ferjefrie E39 gå gjennom Møre og Romsdal. Regjeringa offentliggjorde mandag at de ville gå for Møreaksen over Romsdalsfjorden og hengebru over Halsafjorden. (trykk for se neste kartutsnitt)