Styret i Helse Møre og Romsdal har foreslått å utsette innføringen av Helseplattformen, på grunn av de store problemene som har vært ved St. Olavs hospital i Trondheim. I stedet har Helse Møre og Romsdal foreslått å gå i dialog med Helse Midt-Norge en ny plan for innføring.

Seint mandag kveld kom innstillinga fra adm.dir. Stig Slørdahl i Helse Midt. Han anbefaler stø kurs mot innføring av Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal i april, men at det tas en fot i bakken i februar for å se hvordan det ligger an.

«Det er helt avgjørende for tilliten i fortsettelsen at videre arbeid tar utgangspunkt i den risiko- og sårbarhetsanalysen som ble gjennomført av Helse Møre og Romsdal HF i november», skriver Slørdahl blant annet.

I realiteten er dette overkjøring, mener likevel partileder Sylvi Listhaug i Fremskrittspartiet (Frp). Hun er også leder for Mørebenken på Stortinget.

– Ved St. Olavs hospital er det meldt om alvorlige pasientskader, nestenulykker, nedsatt behandlingskapasitet, høyt sykefravær og rekrutteringsproblemer på grunn av plattformen, skriver Listhaug ei pressemelding.

– Fylkeslegen har koblet dødsfall direkte til Helseplattformen. Riksrevisoren og Helsetilsynet har sagt at det har ført til redusert pasientsikkerhet, skriver hun videre.

– Det skulle gå så mye bedre i Helse Midt

Hun mener at Stig Slørdahl, administrerende direktør for Helse Midt-Norge, har ansvaret for at Epics løsning for pasientjournal ble valgt.

– Slørdahl har jo ansvaret for at Helseplattformen i sin tid ble valgt, sier Listhaug til Sunnmørsposten.

– Det ble gjort tross sterke advarsler fra mange hold. Det var en stor diskusjon i media, og Danmark og Finland hadde jo hatt dårligere erfaringer med dette systemet. Men det ble avfeid. Man valgte å gå videre med det likevel. Nå hadde de lært av Danmark og Finland. Det skulle gå så mye bedre når man innførte det i Helse Midt. Fasiten er at det stemmer ikke. De advarslene burde vært hørt på, sier Listhaug.

– Jeg var også med Helse- og omsorgskomiteen på tur til USA i september 2018. Der opplevde vi å bli advart mot dette journalsystemet, forteller Listhaug.

Mens Helseplattformens adm.dir. Torbjørg Vanvik måtte gå, er Stig Slørdahl fortsatt øverste direktør i Helse Midt.

– Det er han som er ansvarlig. Derfor stiller jeg spørsmål med om Slørdahl er den rette til å lede Helse Midt videre. Det virker å ha gått stor prestisje i saken for han, sier Listhaug.

Får støtte fra SV

Marian Hussein er helsepolitisk talsperson i SV. I en e-post til Sunnmørsposten omtaler hun innstillingen som Helse Midt-styret har fått på bordet som en overkjøring.

– Erfaringene så langt fra Trondheim er alarmerende. Hvis ikke styret avviser denne innstillingen, bør helseministeren gripe inn, sier Hussein. Hun legger til:

– Vi har lenge advart mot måten vi i dag styrer sjukehusa på. Denne saken viser hvorfor vi nå må begynne å snakke om avvikling av helseforetaksmodellen.

Styremøtet i Helse Midt-Norge starter onsdag morgen klokka åtte. Sunnmørsposten følger møtet.