Skal bygge nytt studenthus på Campus Ålesund

foto
Signerte avtale: F.v. Karl Johan Sunde, adm. dir. Brødr. Sunde, Annik Magerholm Fet, viserektor NTNU Ålesund, varaordfører Tore Johan Øvstebø og styreleder Ellen Helstad i Sit. Foto: Marius Simensen