• Oppdatering: Etter denne grafikken ble laget, er det kommet til en bom på Steinvågbroa i Ålesund sentrum. Det tas ikke hensyn til i utregningen

Bomdebatten raser videre på Sunnmøre. Tirsdag vedtok fylkesutvalget i Møre og Romsdal å bidra med fem prosent av finansieringen av de tre bypakkene i fylket.

Dette er ikke småtterier for en fylkeskommunal økonomi som ifølge fylkesrådmannen er "knallutfordrende".

Staten skal inn med 30 prosent, kommunene med fem, mens 60 prosent finansieres med bompenger.

Men: Hva vil bypakken ha å si for deg og din bruk av bil i Ålesund-området?

Klikk deg inn og finn ut hva dette vil koste deg!