Det hevder Albert Kristian Hæhre i et åpent brev til generalsekretær Ingvild Bretten Berg i Norges Skiforbund.

I brevet, som kan leses i bunn av denne saken, understreker Hæhre at han uttaler seg som privatperson. Men han er også styreleder i driftsselskapet bak siflyvningsanlegget i Vikersund.

– Ingvild Bretten Berg bør si at denne saken har gått for langt, og at hun ikke har maktet å håndtere den på en god måte. Hun bør trekke seg for å skape ro, sier Hæhre til VG.

– Nå ser det ut som at det er viktigere for henne å vinne en egen kamp med Clas Brede Bråthen enn at norsk hoppsport skal utvikle seg på en positiv måte. Da setter man seg selv foran jobben, legger han til.

KRITISK: Albert Kristian Hæhre. Foto: HI-gruppen

På spørsmål fra VG om Bretten Berg har vurdert sin egen stilling, svarer skiforbundets generalsekretær:

– Mitt fokus nå er å håndtere saken til det beste for alle ansatte i Norges Skiforbund.

Bråthen har hatt jobben som sportssjef i 17 år, men får ikke forlenget kontrakten som går ut til våren. Det reagerer både hoppere, trenere og sponsorene på. Seks store sponsorer truer nå med å trekke all økonomisk støtte til skiforbundet.

Bretten Berg mener på sin side at Bråthen har en problematisk atferd som ikke er akseptabel på en arbeidsplass. Hun gjentar dette i en e-post til VG i dag (se tilsvar lenger ned).

– Dersom Clas Brede ikke får forlenget engasjementet, så vil flere sentrale frivillige sette spørsmålstegn ved om de ønsker å være med videre. Det går ut over motivasjonen deres. De vil ikke jobbe for et forbund som stikker de aktives øverste leder i ryggen, sier Hæhre.

HØSTER STØTTE: Clas Brede Bråthen støttes av sponsorer, hoppere og trenere - men ikke generalsekretæren i skiforbundet. Foto: Bjørn S. Delebekk

Han er selv en betydelig aktør i det lokale næringslivet. Nå ber han Ingvild Bretten Berg legge frem dokumentasjon, gjerne sladdet, som viser når hun har tatt opp det hun kaller en problematisk atferd med Clas Brede Bråthen.

– Da får vi se om det er kjørt formelle prosesser mot ham, slik arbeidsmiljøloven krever. Har hun ikke gjort det, så har hun forsømt seg og hoppet bukk over arbeidslivets regelverk. Da er hun ikke kompetent, mener Hæhre.

– Hva opplever du at denne saken handler om?

Albert Kristian Hæhre åpner med å fortelle om hvordan Vikersund i flere år har etterlyst en større åpenhet rundt inntektene fra arrangementer som VM i skiflyging og Raw Air.

Han har en mistanke om at hoppsporten genererer inntekter som skiforbundet pløyer inn i én av de andre grenene under samme paraply.

– Clas Brede har pirket i dette temaet og stilt spørsmål i lang tid. Han har vært en stein i skoen på generalsekretæren. Han kan sikkert være direkte og intens, men han gjør jo ikke dette for egen vinning, sier Hæhre.

– Kan det ikke hende at det er informasjon i denne saken som ikke er tilgjengelig for offentligheten, og som forsvarer forbundets valg?

– Jeg ønsker ikke å kommentere det siden jeg ikke har detaljkunnskap om hvilke grunnlag NSF har for å gi Clas sparken. Jeg henviser til spørsmålene jeg stiller i det åpne brevet, i den hensikt å få svar på om det er disse sakene som danner grunnlaget for oppsigelsen, sier Vikersund-lederen.

Ingvild Bretten Berg er forelagt Hæhres utspill i denne saken, samt hans åpne brev. I en e-post til VG skriver NSF-toppen at hun ikke kan gå inn i detaljer utover at den har pågått i lang tid og at den ifølge Bretten Berg består av en rekke dokumenter.

«Jeg registrerer igjen det jeg opplever som at Bråthen prosederer sin sak i media, med eksempler på hendelser tatt helt ut av sin sammenheng og med faktiske feil, for å få fokus vekk fra det denne saken dreier seg om. Kjernen i saken dreier seg om hans adferd og uakseptable samarbeidsform i en rekke miljøer, internt og eksternt over lengre tid.  I rollen som øverste leder og ansvarlig for alle de ansatte i Skiforbundet, er det min plikt å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø. Derfor har jeg ikke ønsket å forlenge Bråthens kontrakt som sportssjef etter utløp av dagens avtale 30.04.2022. Bråthen ble likevel tilbudt en rolle som øverste leder for landslaget der han ble fritatt fra administrative og ledelsesmessige oppgaver, noe han valgte å takke nei til» skriver hun.

LES DET ÅPNE BREVET TIL INGVILD BRETTEN BERG HER:

«Mitt navn er Albert Kr. Hæhre, og henvendelsen gjelder din oppsigelse av Clas Brede som sportssjef Hopp. Jeg understreker at denne henvendelse kommer fra meg som privatperson.

Den uverdige konflikten, som vi alle som er glad i norsk hoppsport har vært vitne til de siste ukene, er svært ødeleggende.

Clas Brede har støtte hos mange frivillige. Flere  av disse sier de vil trekke seg, hvis Clas Brede ikke får fortsette i sin jobb.

Konflikten skader forholdet til sentrale sponsorer. Noen av disse  signaliserer at de vil trekke seg av samme grunn.

De aktive ønsker , slik jeg oppfatter deres uttalelser , at Clas Brede bør fortsette i sin nåværende stilling.

Jeg vet at også om sentrale tillitsvalgte i hopp ,som vil trekke seg fra sine verv, hvis Clas Brede blir presset ut.

Hvis jeg har rett i mine observasjoner , så ønsker altså store deler av norsk hoppsport at Clas Brede fortsetter som sportssjef Hopp

Med dette bakteppe  ønsker jeg å stille deg følgende spørsmål:

Er det riktig observert at konflikten bunner i ,at Clas Brede over flere år, har kritisert deg for å ikke være åpen om hvilke inntekter norsk hoppsport , gjennom arrangement , sponsorer og annet arbeid tilfører NSF?

At Clas Brede har hevdet at disse inntektene fra hopp, i for stor grad, har blitt fordelt over til andre særforbund?

At denne fordelingen går på bekostning av utviklingen av norsk hoppsport generelt , og satsingen mot jentehopp spesielt?

Hvis dette er riktig , er nå denne økonomiske uenigheten om prioriteringer, som har vært kjent for mange av oss over lengre tid , nå eskalert til en personlig konflikt hvor du som leder vil bli kvitt en brysom underordnet?

En underordnet som kanskje også er svært engasjert og direkte i sitt språk  og sin oppførsel?

Bakgrunnen for at jeg stiller dette spørsmålet er at det fra utsiden kan oppfattes som det nå har gått personlig prestisje i å bli kvitt Clas Brede.

Jeg tror dere i ledelsen i NSF balanserer på en knivsegg.

Fortsetter denne saken i det sporet man nå følger, kan dette resultere i at norsk hoppsport får en knekk man vil slite med i lang tid, kanskje aldri klare å reparere.

NSF med deg som sjef / generalsekretær må nå avslutte dette mediashowet og vise ansvar. Snu i tide, sier fjellvettregelen.

Til slutt.

Min personlige mening er, at etter de siste ukers skandaløse håndtering av denne saken, så bør du vurdere om du har den støtte og tillit fra grasrota i NSF og hopp spesielt , som bør være en grunnleggende forutsetning for å inneha stillingen «generalsekretær i NSF».»

Hilsen Albert Kr Hæhre, En av mange frivillige med hjerte for hoppsporten