– Vi får mange spørsmål fra mediene om «Bråthen-saken», derfor velger vi å opplyse at det i dag er sendt stevning til Oslo tingrett, sier Marit Håvemoen fra Advokatene i LO i en pressemelding.

Det betyr at det blir realitet av søksmålsvarselet de kom med 20. august. Bråthen varslet søksmål som et svar på at kontrakten hans med Norges Skiforbund, som går ut våren 2022, ikke forlenges, etter 17 år i jobben på midlertidige kontrakter.

I søksmålet krever Bråthen fast ansettelse, og ønsker at unntaket idretten har i forbindelse med midlertidige ansettelser skal ses bort fra. Det gis uttrykk for at Bråthen synes det er svært beklagelig å gå til søksmål.

– 17 år er ikke midlertidig. Sånn skal det ikke være i det norske arbeidslivet, sier forbundsleder Christopher Beckham i Handel og Kontor, et forbund Bråthen er medlem i, i pressemeldingen.

Norges Skiforbund sier de tar stevningen til etterretning.

– Det vil bli en prinsipiell sak som er relevant for hele norsk idrett, sier Espen Graff, kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund.

Samtidig holder hoppkomiteen møter med styret i Norges Skiforbund i den betente saken. Mandagens møte var fruktløst og de jobber nå utover uken for å finne en løsning på situasjonen, som har skapt stor splid i Hopp-Norge.

Mandag ble det foreslått en ny rolle for Clas Brede Bråthen, som ville frita ham fra administrativt ansvar – men fortsatt fungere som sjef for hopperne. Hoppkomiteen stiller seg bak forslaget.

– Hva som skjer videre med søksmålet vil blant annet avhenge av om også Norges Skiforbund stiller seg bak vedtaket i Hoppkomitéen, sier Håvemoen.

Alf Tore Haug, leder av hoppkomiteen, har ikke besvart VGs henvendelser etter stevningen ble kjent.

Bakgrunnen for saken er at sportssjef for hopplandslaget, Clas Brede Bråthen, har havnet i en konflikt med generalsekretær Ingvild Bretten Berg. Den har vært offentlig kjent siden midten av august.

Bråthen anklages for å ha en uakseptabel atferd i arbeidslivet. Selv nekter han for dette. Både hoppere, trenere og sponsorer står på Bråthens side i saken.

SKITOPPER: Generalsekretær Ingvild Bretten Berg og president Erik Røste i Norges Skiforbund. Foto: Annika Byrde

Samtidig har seks av hopplandslagets sponsorer varslet at de trekker sin støtte om ikke Bråthen får beholde jobben.

Bråthen fikk i desember 2020 en skriftlig advarsel fra skiforbundet. Den handlet i stor grad om ting han hadde uttalt i en sak til Dagbladet, der han mente kvinnehopp ble nedprioritert under coronapandemien.

Av pressemeldingen går det frem at Bråthen mener den er urettmessig, og at han ikke har gått utover ytringsfriheten han har som arbeidstager.