«Vi synes denne saken er bekymringsverdig og har hatt møter med partene for å få en bedre forståelse av situasjonen, som vi oppfatter som skadelig for laget, hoppsporten og for sponsorene.»

Slik starter en felles uttalelse fra seks av sponsorene til Norges Skiforbund. De mener konflikten mellom forbundet og den profilerte hoppsjefen Clas Brede Bråthen er uholdbar – og kritiserer håndteringen av konflikten.

«For oss som sponsorer er Skiforbundets håndtering av denne saken åpenbart uheldig. Det er ødeleggende for Skiforbundets omdømme, og påvirker samtidig sponsorenes omdømme negativt. For utøverne er det også uheldig, både med tanke på oppkjøringen til årets sesong, og med tanke på det laget som Clas Brede Bråthen har bidratt til å bygge opp gjennom sin innsats for hoppsporten i en årrekke», skriver de videre.

De maner videre til en løsning på konflikten – og sier det kan få konsekvenser om de ikke gjør det.

«Uten en slik enighet vil undertegnede sponsorer vurdere å trekke støtten som nå gis til hopplandslaget gjennom NSF, og se på alternative ordninger for å støtte utøverne for sesongen 2021/22. Sponsoravtaler som skal reforhandles etter kommende sesong vil da ikke bli fornyet», skriver de i brevet, undertegnet Eterni Group, HELP Forsikring, LO, Lundin, Nammo og Scantrade.

LO-sekretær Are Tomasgard utdyper overfor VG at de er overrasket over at et seriøst forbund opererer med midlertidige ansettelser i en så viktig stilling over så lang tid.

– Vi har sagt tydelig fra til Skiforbundet at denne saken er uakseptabel og skulle vært ryddet opp i for lengst. Skiforbundets håndtering av denne saken stiller LO i sjakk matt og gjør at vi må vurdere grundig vårt sponsorat fremover, noe som vil være uheldig for utøverne og hoppsporten. Det er det likevel Erik Røste og ledelsen som må ta ansvar for, sier Tomasgard.

– Det vi ønsker å oppnå med uttalelsen, er å fortelle om vår enorme bekymring. Vi er ikke fornøyd med prosessen vi observerer mellom Skiforbundet og Bråthen. Det har vært en sorti over lang tid, og det synes jeg er forferdelig trist. Som sponsor for hopplandslaget i elleve år, skjærer det i hjertet å se hva som skjer nå. For hver dag som går, blir denne katastrofen tristere og dypere, sier Morten Brandtzæg, konsernsjef i NAMMO – og understreker at hele håndteringen har vært i strid med verdiene deres.

Skiforbundet selv mener at det er uheldig at sponsorene truer med å trekke seg ut.

– Det er spesielt beklagelig at den økonomiske støtten kobles direkte til om Skiforbundet kommer til enighet med sportsjef Clas Brede Bråthen i en pågående personalsak. Det setter Skiforbundet og hopperne i en svært vanskelig situasjon, men vi kan ikke sette penger over arbeidsmiljøet, heter det i svaret som er underskrevet av NSFs generalsekretær Ingvild Bretten Berg, ifølge NTB.

IKKE IMPONERT: Konsernsjef i NAMMO, Morten Brandtzæg. Foto: Stian Lysberg Solum

Opplever avslag

Etter at det ble brudd i forhandlingene mellom Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbunds advokater i går, fremsatte Clas Brede Bråthens advokat et tilbud om forlik i saken.

Fredag ettermiddag melder Bråthens advokat Marit Håvemoen følgende til VG:

– Vi har i dag fått svar på vårt siste tilbud, og vi oppfatter svaret fra NSF (Norges Skiforbund) slik at forliksforslaget avvises, og at NSF heller ikke ser noe grunnlag for å gjenoppta forhandlingene. Vi tar det til etterretning.

– Ingen av de forslag Norges Skiforbund har kommet med kan aksepteres av Bråthen. Han var åpen for at han kunne overlate noen arbeidsoppgaver til andre, men da slik at endringene ikke skulle innebære en klar degradering av han som sportssjef, fortsetter Håvemoen.

Norges Skiforbund har ikke besvart VGs henvendelser om saken på nåværende tidspunkt. Kommunikasjonssjef Espen Graff skriver i en melding at de skal komme tilbake med sitt tilsvar.

På spørsmål om skiforbundet ville gå tilbake til forhandlingsbordet, svarte advokat Nina Sandnes torsdag kveld:

– Jeg vil ikke si noe mer enn at det vi har gjort er å gi et siste rause tilbud, basert på de signalene han har gitt gjennom forhandlingene. Lenger enn dette er det ikke mulig å gå uten å være tilbake til det kravet han har fremsatt.

Er orientert

Sandnes følger opp videre med VG fredag ettermiddag.

– Marit Håvemoen sier at de anser NSF for å ha avvist deres forliksforslag i dag. Medfører det riktighet?

– Bråthens krav for å løse saken, ble oversendt meg før forhandlingsmøte startet. Dette ble avvist ved oppstart av forhandlingene onsdag morgen. Vi har siden dette gjennomført intense og krevende forhandlinger som for Skiforbundets del ledet til at vi sendte vårt siste og endelige tilbud i går kl. 14.30. Skiforbundet har hele tiden søkt løsninger og har stadig strukket seg, senest etter at Bråthen avviste arbeidsgivers tilbud og avsluttet forhandlingene selv onsdag ettermiddag. Når han nå rykker tilbake til start og gjentar det første tilbudet som ble avvist, så kan ikke det oppfattes som noe annet enn et forsøk på å velte ansvaret for at forhandlingene ble brutt over på arbeidsgiver for å få sympati og støtte. Det er ikke riktig, og vi beklager at Bråthen prøver å fremstille det slik.

– Er det å avvise det nevnte forslaget til forlik også en avvisning av søksmålsvarselet – eller er det en egen prosess? Hvor står i så fall den saken sett med NSFs øyne?

– Vi har oversendt tilsvar til søksmålsvarsel nå nettopp. Det er i utgangspunktet en egen prosess med frister for besvarelse. NSF redegjør i dette for hvorfor man mener at Bråthen ikke har krav på forlenget engasjement.

– Stemmer det at Bråthen ikke har fått konkretisert hvem som hevder seg utsatt for uakseptabel atferd? I motsatt fall, hvem er det?

– Bråthen er orientert om bakgrunnen for at skiforbundet har besluttet å ikke forlenge hans engasjement som sportssjef. Han er med andre ord vel kjent med det. Av hensyn til de involverte kan jeg ikke utdype ytterligere.