Fra skiforbundet side står saken nå slik, bekrefter generalsekretær Ingvild Bretten Berg overfor VG:

Torsdag ga de Bråthen et nytt tilbud om en konkret stilling, som de mener er tilpasset hans innspill fra forhandlingene. Det tilbudet oppfattes som avslått, og da anser skiforbundet at Bråthen skal fortsette i sin stilling som sportssjef ut kontrakten, som går ut 30. april neste år. Deretter er han ferdig i skiforbundet, kontrakten forlenges ikke.

Ifølge skiforbundets advokat i saken, Nina Sandnes fra Kluge, var det etter VGs sak torsdag ettermiddag, at de har konkludert med at Bråthen har avslått det siste tilbudet.

I en pressemelding som gikk ut torsdag, uttalte blant annet Sandnes at «mulighetene for å komme til en løsning er uttømt».

– Hva legger du i det utsagnet?

– Arbeidsgiver har gitt et tilbud i dag, midt på dagen (torsdag), og så leser vi i mediene at forhandlingene er brutt, hvilket må innebære at tilbudet er avslått. Endelig tilbud i dag er gitt etter forhandlinger gjennom møter på tirsdag og hele onsdag, sier Sandnes til VG.

– Så dere har ikke fått et direkte svar fra Bråthen på tilbudet som kom torsdag?

– Han har fått et nytt tilbud i dag hvor vi har tatt hensyn til de signalene Bråthen ga oss i forhandlingene onsdag ettermiddag. Hele poenget er at han hevder at forhandlingene er brutt. Det leser vi i VG.

Tilbake til forhandlingsbordet?

– Hva gjør det med forhandlingsklimaet?

– Det bidrar naturlig nok ikke til god stemning. Dialogen vi har hatt med Bråthens advokater de to siste dagene har imidlertid vært god.

– Men skiforbundet vil nå ikke komme tilbake til forhandlingsbordet?

– Jeg vil ikke si noe mer enn at det vi har gjort er å gi et siste rause tilbud, basert på de signalene han har gitt gjennom forhandlingene. Lenger enn dette er det ikke mulig å gå uten å være tilbake til det kravet han har fremsatt.

– Som vil si å fortsette i stillingen som sportssjef, slik den stillingen er satt opp per i dag, også etter 30. april neste år?

– Ja. Og det er en grunn til at han ikke har fått det tilbudet, svarer advokat Sandnes.

Bråthen kritisk: – Sårbare

Bråthen bekreftet overfor VG torsdag ettermiddag at han har blitt tilbudt en rekke andre stillinger innen hopp, men at samtlige er nyopprettede stillinger, samtidig som skiforbundet, ifølge ham, ønsker å ansette en ny sportssjef:

– En slik løsning vil ikke bare gjøre oss sårbare for de problemstillinger som følger med når en ny person skal tre inn i teamet, noe som ville vært spesielt uheldig i en viktig OL-sesong, mener Bråthen.

– Det som imidlertid oppleves som mye verre er at de løsningene som er foreslått vil tappe norsk hoppsport for enda flere av våre allerede knappe ressurser – og svekke den sportslige satsingen enda mer enn det som allerede har skjedd, sier han.

Clas Brede Bråthen er sportssjef for hopp i skiforbundet. Foto: Geir Olsen

Clas Brede Bråthen har vært sportssjef for hopplandslaget i 17 år. Ledelsen i Norges Skiforbund mener at han har en problematisk kommunikasjonsform, og ønsket ikke å forlenge når kontrakten går ut til våren. Konflikten har pågått i det stille i flere måneder, før den eksploderte i offentligheten for to uker siden. De siste dagene har imidlertid partenes advokater snakket sammen igjen, før det ble full stopp torsdag.

Bråthen, som har både trenere, hoppere og sponsorer på sin side i konflikten, har varslet søksmål mot Norges Skiforbund.

Slik svarer Bretten Berg

Sent torsdag kveld fikk VG et lengre intervju med generalsekretær Bretten Berg, som har uttrykt stor overraskelse over avslagene fra Bråthen.

– Den nye stillingen Bråthen fikk tilbud om – med tittelen «toppidrettsleder» – som skulle ha sportslig ansvar, fritatt fra administrative og ledelsesmessige oppgaver. Hvem ville den stillingen rapportert til?

– Slik det var i dette forslaget ville Bråthen ha rapportert på det sportslige ansvaret direkte til hoppkomiteen, svarer Bretten Berg.

Ingvild Bretten Berg Foto: Vidar Ruud / NTB

– Og en ny stilling som administrativ ansvarlig, eller dersom en allerede ansatt person ville overtatt de administrative oppgavene, hvem ville denne rapportert til? Ville den sportslige og den administrative lederen i dette forslaget vært på samme nivå?

– Begge stillingene ville rapportert direkte til hoppkomiteen. Jeg kan ikke gå inn på nærmere detaljer.

Fritak for administrative oppgaver

– Når samarbeidsproblemer og uakseptabel oppførsel oppgis som kjernen i konflikten, hvorfor vil dere likevel strekke dere for å tilby Bråthen nye stillinger i hopp?

– Vi har jobbet med en løsning for å frita han fra administrative- og ledelsesmessige oppgaver, slik at han likevel kan bli værende og jobbe utelukkende med sport, som er hans sterke side, sier Bretten Berg.

Ifølge advokat Sandnes ville den tilbudte stillingen sikret Bråthen fire nye år i skiforbundet.

Nina Sandnes er partner i Kluge og representerer Norges Skiforbund i konflikten med Bråthen. Foto: Privat

– Hvem har vært utsatt for det dere beskriver som uakseptabel atferd fra Bråthen?

– Dette er en personalsak og jeg kan ikke gå inn på detaljer eller episoder. Det har vært jobbet over lengre tid for å ha et forsvarlig samarbeidsmiljø. Det har vært utfordrende samarbeidssituasjoner både internt og eksternt, svarer Bretten Berg.

– Er det slik at det kun er enkelte personer eller grupper som har opplevd problemer med Bråthen, slik du ser det? At for eksempel hans støttespillere fra sportslig side ikke kjenner til slike episoder eller problemer?

– Mitt ansvar som arbeidsgiver er å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte. Jeg kan ikke gå inn på detaljer eller episoder i det som er en personalsak, sier hun.

– Har nedstengningen og arbeidssituasjonen under coronapandemien forverret samarbeidsmiljøet med Bråthen – eller påvirket den i positiv retning? Har det vært konkrete episoder under denne perioden?

– Vi har fulgt opp denne saken over lang tid. Mitt ansvar er å sikre et godt arbeidsmiljø for alle ansatte. Jeg kommer ikke til å gå inn på detaljer i dette som er en personalsak.

– Har det vært flere skriftlige advarsler til Bråthen foruten den VG omtalte nylig?

– Jeg kommer ikke til å gå inn på detaljer i dette som er en personalsak.

– Hvorfor går ikke skiforbundet til en oppsigelse av Bråthen når forhandlingene nå har strandet, og etter en turbulent periode hvor samarbeidsproblemer oppgis som kjernen? Eventuelt prøver å finne en løsning for å avslutte samarbeidet før 30. april neste år?

– Vi har jobbet for å finne en løsning for årene etter at denne kontrakten går ut. Jeg beklager sterkt at Bråthen har avvist alle våre forslag, hvor vi har forsøkt å finne en løsning som er tilrettelagt for å løse de utfordringene vi har hatt. Vi har prøvd å finne en måte å beholde hans kompetanse likevel.

– Umulig å forstå

Advokat Sandnes legger til:

– Det er viktig å understreke at skiforbundet verdsetter hans tunge kompetanse og hans betydning for hoppsporten. De ønsker han innenfor det området, men så er det flere oppgaver i stillingen som sportssjef som har skapt store utfordringer, og som har gjort at man har hatt dialog om at disse oppgavene skal tas ut av stillingen, noe som også er i samsvar med Bråthens ønsker. Han ønsker å jobbe med det sportslige i hoppsporten og verdiskapning der. Det ønsker også skiforbundet, sier hun til VG torsdag kveld.

– Bråthen mener at tilbudet er «uforsvarlig ressursbruk», og er blant annet bekymret for den sportslige satsingen og satsingen på kvinnehopp, dersom det skal ansettes to personer i delt sportslig og administrativt ansvar. Hva svarer dere på det?

– Denne påstanden er ikke mulig å forstå. I den ene stillingen han er tilbudt får han nettopp bruke 100 prosent av tiden sin på sport, i motsetningen til stillingen han har i dag som består av både sport og administrative oppgaver. Det ligger overhodet ikke en begrensninger i tilbudet fra arbeidsgiver (skiforbundet) når det gjelder satsing og fokus på kvinnehopp, sier Sandnes.

Hvordan samarbeide nå?

– Hvordan skal dere samarbeide frem til 30. april etter at det har vært en åpen konflikt og forhandlingene har strandet?

– Vi har jobbet med et hovedfokus på det som skjer etter 30. april. Hovedfokus har vært på å løse det som kommer etter det, sier generalsekretær Bretten Berg, og legger til:

– Han skal løse oppgavene sine som sportssjef.

– Vil dere ikke gjøre noen grep for å bedre samarbeidsklimaet, sette opp en slags mellommenneskelig buffer eller endre rutiner for møter og samarbeid, eller andre ting for å myke opp det som har vært vanskelig, fra og med nå og ut 30. april?

– Vi har jobbet med et hovedfokus på det som skjer etter 30. april. Vi må komme tilbake til om det vil bli gjort noen slike grep, mitt fokus har vært på å løse utfordringen vi har stått i, sier hun.

– Er du bekymret for at Bråthen ikke vil stå ut kontraktstiden likevel etter denne runden?

– Jeg vil ikke si noe mer om dette. Hovedfokuset har vært å løse utfordringen.

Bråthen har som nevnt varslet søksmål mot skiforbundet. Den muligheten står fortsatt ved lag etter utviklingen torsdag ettermiddag:

– Jeg opplever dessverre at forslagene til løsning ikke handler om hva som er best for norsk hoppsport, men kun er en måte å vri seg unna det som er sakens kjernen nemlig at sentrale personer i NSF ønsker meg ut av stillingen, sier Clas Brede Bråthen til VG.

– Hvordan ser du på en mulig rettssak nå, gitt at Bråthen har hatt midlertidige kontrakter i 17 år?

– Vi har mottatt søksmålsvarsel som går på Bråthens stilling og vår adgang til midlertidighet i slike stillinger i idretten. Vi skal besvare det søksmålsvarselet og håndtere det. Vi benytter oss lovlig til adgang til midlertidighet, og vi imøteser en avklaring på dette spørsmålet, avslutter Bretten Berg.