Leserinnlegg:

«KrF med nøkkelrolle i fiskeripolitikken»

I et innlegg som er blitt publisert i flere av fylkets aviser de siste ukene, kommer et knippe med politikere fra partiet Rødt med en rekke utfordringer til KrF når det gjelder vår nøkkelrolle i fiskeripolitikken.

Det drives fortsatt med mye fiskeriaktivitet i spesielt Lofoten og Vesterålen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix  Foto: Berit Roald

Konklusjonen er dermed klar og entydig: KrF har levert på alle de punktene som Rødt etterspør.

Steinar Reiten
Meninger

De hevder også at Riksrevisjonens rapport om fiskeriforvaltningen som ble offentliggjort den 28. april, tilsier at behandlingen av «kvotemeldingen» (Meld. St. 32) burde ha vært utsatt til høsten.

For å ta det første først: Mine politiker-kollegaer i Rødt har helt rett i at KrF som regjeringsparti har spilt en nøkkelrolle i arbeidet med kvotemeldingen, både før og etter at den ble lagt fram i juni i fjor. I vår dialog med de andre partiene har vi hele tiden lagt KrFs partiprogram og Granavolden-plattformen til grunn. Under forhandlingene om regjeringsplattformen fikk KrF inn flere viktige formuleringer om fiskeripolitikk, basert på vårt stortingsprogram. Blant de viktigste var at det ikke skal gis anledning til strukturering i lukket gruppe under 11 meter, at strukturkvoter skal falle tilbake til fartøygruppen ved utløp av tidsbegrensningen og at kvotetakene ikke skal heves ytterligere for å hindre økte kvotepriser.


Leserinnlegg:

«Trekk i nødbremsen – ikke hasteprivatiser fiskeressursene!»

KrF sitter på en fiskeripolitisk nøkkelrolle i næringskomiteen. Her kan Steinar Reiten trekke i nødbremsen sammen med mindretallet for å unngå helt uholdbare vedtak om fremtidas forvalting av fiskeriressursene.


Etter at kvotemeldingen ble lagt fram i juni i fjor, kom det sterke reaksjoner fra en samlet fiskerinæring på at det ble foreslått å etablere en statlig kvotebeholdning. Det var tilsvarende sterke reaksjoner på at tidsbegrensningen på strukturkvoter ble foreslått forlenget med 15 år. I likhet med våre regjeringspartnere er dette signaler vi har tatt på største alvor.

Regjeringspartiene og FrP viderefører tradisjonen med å lytte til næringen når viktige fiskeripolitiske spørsmål skal avklares. Derfor er vi blitt enige om ikke å innføre en statlig kvotebeholdning. Det vil heller ikke bli åpnet for en forlengelse av tidsbegrensningen for strukturkvoter på 15 år. Begge disse beslutningene er tatt etter entydige råd fra næringen, og ikke som følge av press fra opposisjonen. I tillegg opprettholdes regjeringens forslag om ikke å tillate strukturering i lukket gruppe under 11 meter. Ordningen med samfiske med seg selv, som langt på vei har fungert som en strukturordning uten noen form for avkorting, vil bli avviklet gjennom en næringsfinansiert kondemneringsordning. Her gis det imidlertid en romslig tidsfrist for omstilling fram til 31. desember 2025. På vegne av KrF er jeg svært glad for enigheten som er oppnådd om disse viktige punktene, som er helt og fullt i samsvar med vårt program for inneværende stortingsperiode.


Ålesundselskap tar over fiskeriselskap i Finnmark

Aalesundfisk Holding AS har overtatt alle aksjene i Norwegian Fish Company AS og dermed også Finnmarksfisk AS


Vi i KrF mener også at Riksrevisjonens rapport om fiskeriforvaltningen ikke ga grunn til å utsette Stortingets behandling av kvotemeldingen. Det er for øvrig i tråd med uttalelser fra ledelsen i Norges Fiskarlag og Fiskebåt, som ikke ønsket en utsettelse. Rapporten beskriver en utvikling som er et resultat av hovedlinjer i fiskeripolitikken som det har vært bred enighet om siden begynnelsen av 2000-tallet. Regjeringen Stoltenberg II innførte ordninger med strukturkvoter med tidsbegrensning i 2005, og hensikten med dette har vært å tilpasse ressursgrunnlaget til antall fartøyer og aktive fiskere for å bevare lønnsomheten i fiskerinæringen. Denne politikken har vært videreført av Solberg-regjeringen under ulike fiskeriministre, og resultatet er at det i dag er meget god lønnsomhet i alle flåtegrupper sammenlignet med de fleste andre næringer. Utviklingen har gått mot større og færre fartøyer, men dette er som sagt et forutsigbart og forventet resultat av en strukturpolitikk som det har vært bred tverrpolitisk enighet om.


Kronikk:

«Innovasjon og utvikling avgjørende for konkurransekraft, også i krisetid»

Det som traff oss i mars 2020 vil bli stående i historien som noe av det mest dramatiske for norsk næringsliv siden 2. verdenskrig.


Konklusjonen er dermed klar og entydig: KrF har levert på alle de punktene som Rødt etterspør. Vi står for en ansvarlig, sentrumsbasert fiskeripolitikk, i motsetning til den klassekamp-terminologien som Rødt nå prøver å introdusere i prosessen rundt kvotemeldingen.
-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!