Leserinnlegg:

«Nedleggelse av barnehager som sparetiltak»

Kommunedirektøren har i sitt forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024 for Ålesund kommune foreslått å legge ned tre barnehager; Hildre, Åsemulen og Kvennaneset barnehage.

Kvennaneset: En av tre barnehager som er foreslått nedlagt i Ålesund kommune.  Foto: Hilde Hovik

Meninger

Potensiell netto innsparing er beregnet til 2,825 millioner per år med full virkning fra 2022, men innsparingens reelle størrelse er usikker.

Saken skal behandles i kommunestyret 5. november.


Viktig for integrering og inkludering:

Kjemper for barnehagen på Kvennaneset

– Ungene elsker barnehagen sin, og vi reiser gjerne gjennom halve byen for å komme hit.


Barnehagene er en av kommunens mest sentrale og samfunnsviktige tjenester.

Konsekvensen av å legge ned en lokal barnhage i en kommune hvor mange barn allerede fra før må reise langt for å finne plass kan bli veldig stor for mange familier.

Barnehagene er ikke bare en simpel tjeneste kommunene yter til innbyggerne sine, det er en kritisk tjeneste som holder hjulene i samfunnet i gang.

Viktigheten av denne tjenesten erfarte vi da barnehagene under den store nedstengningen fikk statusen «kritisk infrastruktur» tidligere i år.

Nå foreslår man å legge ned tre barnehager i håp om å spare inn 2,8 millioner, men hvor sikker er denne innsparingen?


Budsjettet for Ålesund 2021:

Dette sier Eidsvik om barnehage-kuttene


Det er blant annet lagt til grunn at man tror omtrent 60 prosent av barna vil gå over til private barnehager, men hvor sikkert er dette, og hvilken betydning vil en slik faktor påvirke den reelle innsparingen?

Et viktig spørsmål politikerne må vurdere før en beslutning skal tas, er hvor mye denne innsparingen betyr målt opp imot den usikre samfunnsmessige kostnaden som for eksempel resultatet av en potensielt betydelig lengre reisevei for flere titalls familier, samt potensielle ulemper for næringslivet som igjen kan påvirke kommunebudsjettet?

Er det ikke i kommunens interesse at flest folk kjører minst mulig for å belaste vegnettet og infrastruktur minst mulig?

Bør det ikke være et fornuftig og bærekraftig mål at barn skal få gå i en lokal barnehage i sitt eget nærmiljø?

Er det ikke i kommunens interesse å selv ha mest mulig direkte kontroll på barnehagetjenestene i en usikker tid hvor premissene stadig endres?


Budsjettforslag i Ålesund:

Vil legge ned tre barnehager

Tre kommunale barnehager legges ned og idrettshallen i Osane får penger først i 2023.


Om alle kostnader og innsparinger er tatt med og tatt høyde for, og man ser at det likevel er grunnlag for en reell innsparing av en slik størrelse, så spør jeg; er innsparingen virkelig verdt det? – For vi kan vel ikke si at noen av disse barnehagene er overflødige og uten betydning i lokalmiljøet?

Kan dere etter avstemningen legge hånden på hjertet og frimodig si at dere har utført en god jobb i tjeneste for innbyggerne?

Vil Ålesund kommune bli en bedre kommune for småbarnsfamilier etter dette, og hvor viktig er det for dere?


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Meninger