Leserinnlegg

– Er det virkelig slik at det er de eldre og syke sin trygghet og verdighet som skal settes i spill?

Det er budsjettid og som vanlig melder kommunesektoren om vanskeligheter med å få økonomien til å strekke til.

–Som kommune- og fylkespolitiker selv, har jeg lyst til at innbyggerne skal stole på det vi sier i valgkamp og at de skal se at vi gjør vårt beste for å holde det vi lover, sier Mellvin Steinsvoll i dette innlegget. 

Meninger

Fra den ene kommunen til den andre, melder administrasjon om store økonomiske vanskeligheter som ikke bare krever innstramminger, i enkelte kommuner kreves det skjæring inntil beinet.

I administrasjon sine forslag til å «løse» de store økonomiske utfordringer, blir det de store tunge tjenesteområdene angrepet. Blant de tunge tjenesteområdene som kommunene har ansvar for, finner vi eldreomsorgen. La det være helt klart at den meldte situasjon og de forslag som er lagt på politikernes bord, ikke er administrasjonsbestemt.


– Dette er riv ruskende galt, og det har vi sagt før

Forslaget om å avvikle Sanitetshjemmet er bare ett av en rekke kuttforslag som blir presentert for kommunestyret torsdag. Flere av gruppelederne i Ålesund forteller at debatten om helse-kutt er svært vanskelig.Forslag om å avvikle sjukehjem: – Ingen mister plassen sin

Administrasjonen i Ålesund kommune foreslår å avvikle Sanitetshjemmet. De ansatte ble informert på tirsdag, og pårørende blir informert på et møte tirsdag kveld.


Den riktige fremstilling av situasjon er at de forslag som kommer, er resultater av politikernes vedtatte prioriteringer og økonomiske rammer. I sin iver til å investere i utadvendte «glansbilder» og symboler, har politikerne i sin planlegging ikke tatt kjente utviklingstrekk som en sterk økning i antall eldre på alvor. Mange i bygd og by stiller spørsmålet om det er den sure svie vi nå ser? Er det virkelig slik at det er de eldre og syke sin trygghet og verdighet som skal settes i spill?

De mange oppslag vi ser i media bærer preg av dramatikk på de eldrepolitiske områder. Jeg har ikke lyst til å svartmale situasjon. Jeg vil i minst mulig grad, bidra til at frykt og utrygghet skal bre seg i den delen av befolkningen som fram til pensjonsalder har gjort sitt beste for å bygge landet vårt til et av de beste land i verden å bo i. La vi selv om situasjon kan se noe vanskelig ut, likevel huske følgende: Velferds-Norge har lagt noen spilleregler og blant de er de lovfestede bruker- og pasientrettigheter. Innbyggernes lovfestede rettigheter og kommunesektorens lovfestede plikter er ufravikelige.

Som kommune- og fylkespolitiker selv, har jeg lyst til at innbyggerne skal stole på det vi sier i valgkamp og at de skal se at vi gjør vårt beste for å holde det vi lover. Som følge av det, vil jeg også tro at det samme gjelder partiene på Stortinget og den nye regjering.

Under valgkampen i sommer og høst, var en styrket kommuneøkonomi og en trygg eldreomsorg tema. Et stort flertall av de partier som er representert på dagens storting, sa under valgkampen, ja til blant annet, en styrket kommuneøkonomi og en trygg eldreomsorg. Jeg tror de vil stå ved sine løfter og at vi vil oppleve en styrking av kommuneøkonomien både i det statsbudsjettet som blir gjeldende for 2022 og videre utover stortingsperioden. Når stortingsflertallet har innfridd sine løfter, blir det vår jobb som kommunepolitikere å foreta de riktige prioriteringer.-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!