Blåblå regjering med Listhaug og Dale er truleg det beste som realistisk kunne ha hendt norsk landbruk og landbrukspolitikk frå 2013. Ei ny raud-grøn regjering ville innebere å halde fram på ein kvass knivsegg av stadig meir usikker politisk støtte, nemleg «normalsituasjonen»:

Ikkje minst ville normalsituasjonen vere karakterisert av Frp og H (fristilte i opposisjon) i konstant innsats for å erodere landbruket si stilling gjennom populistiske, harde åtak på landbrukspolitikken og landbrukssamvirket.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Same kor ein snur og vender på det, er dette viktig. Om dei framleis vil undergrave norsk landbruket, er dette ei ærleg sak om dei debatterer med grunnlag i kunnskap og fakta. Det som er alvorleg og svært kritikkverdig, er å bombastisk føreslå dramatiske endringar med overflatisk kunnskap. Når ein veit kva Frp sine alternative budsjett ville innebere av rasering av landbruket slik vi kjenner det, er det ganske ekkelt å høyre sleipt, demagogisk, blåblått skryt om kor bra det går når Frp/H får styre. Både Listhaug og Dale er svært dyktige, og har imponert meg, på mange måtar, så det er nemnt.

Kjell Mulelid Stordal

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.