Forslaget fra FrP innebærer at maksprisen på strøm skal være 50 øre per kw/t for både private husstander og næringslivet.

Snittprisen de siste årene har vært på rundt 30 øre. Hvis 50 øre settes som en makspris vil folk få en mer forutsigbar fremtid og langt billigere strøm enn vi har opplevd de siste månedene. En så stor økning av strømprisen som vi har sett den siste tiden gjør at mange sliter med å betale regningene sine og har fått en svært svekket privatøkonomi.

Nordmenn står himmelfalne og ser vannkraften de eier blir solgt ut av landet til høystbydende, i bytte for ekstreme strømpriser. Og det rett etter at naturen vår ble solgt ut til høystbydende i bytte for ustabil vindkraft.

For 30 år siden gikk norsk kraftforsyning over natta fra å forstås som demokratisk styrt forvaltning, til å styres som profittorientert forretning. Demokratisk forvalta energiverk ble omdannet til direktørstyrte aksjeselskap. Statkrafts oppdrag, gitt av Stortinget, er å maksimere profitt. Norsk vannkraft omsettes nå på en børs som kobler det norske kraftmarkedet sammen med markedet i land som har mye høyere energipriser.

Det store strømslaget er i gang. Prissjokket fører til voldsomme reaksjoner. Folk flest ser at «strømstøtten» fra regjeringen Støre ikke gjør noe med det grunnleggende problemet:

Selv om Norge produserer mye mer grønn kraft årlig enn vi klarer å bruke selv, sørger børshandelen med kraft for at vi importerer skyhøye priser fra land lenger sør.

Tyskerne og andre har i klimakampens navn kuttet ut kullkraft og atomkraft, og satset alt på ett kort: Væravhengig kraftproduksjon via vind og sol. Lite bryr tyskerne seg om at disse variable kildene ikke alltid leverer når det er kaldt. Da er det gjerne vindstille.

Men så har de jo norsk vannkraft, som stortingsflertallet har gitt dem full tilgang til via et liberalisert kraftmarked styrt av EUs lovverk.

Regjeringen fremstår blottet for realpolitisk tenkning i energipolitikken. Det kan ende med noe enda verre: En forsyningskrise hvor både industri og husstander må rasjonere på strømmen.

Geir A. Stenseth, Leder av Fremskrittspartiets fylkestingsgruppe

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!