Alfred Nobel stilte i sitt testamente tre krav til prisvinnerne, men de trenger bare å oppfylle et. De tre kravene er: reduksjon av militære styrker, arrangering av fredskongresser. og internasjonal forbrødring. Den Norske Nobel Komite har tolket det tredje kravet slik at både norske og utenlandske eksperter mener at enkelte tildelinger bryter med intensjonen i Nobels testamente. Også Nobel familien har ytret seg kritisk til den norske komiteen.

Den norske juristen Fredrik Heffermehl utga i 2008 boken Nobels vilje der han analyserer testamentet og den norske komiteens tildelinger. Heffermehl konkluderer med at komiteen opptrer ulovlig, ser bort fra testamentet og i stedet deler ut prisen etter egne preferanser. Ved flere tildelinger ser det ut som om komiteen lager sine egne kriterier for å passe til den utvalgte mottakeren av prisen.

I 2021 var det russeren Dmitrij Muratov og filippinske Maria Ressa som fikk Nobels fredspris. Muratov og Ressa er redaktører i samfunnskritiske organ i sine hjemland. I nobelkomiteen sin begrunnelse heter det at prisvinnerne står opp for demokrati og pressefrihet. Selv om man kan hylle både Ressa og Muratov, burde de ikke fått Fredsprisen.

Men når komiteen først går vekk fra Nobels testamente og gir prisen til personer som avslører og refser regjeringer, er det utrolig at de velger vekk Wikileaks-grunnlegger Julian Assange og varsleren Edward Snowden som har avslørt krigsforbrytelser og ulovlig avlytting i USA

Edward Snowden har flyktet fra USA der han kan risikere mange års fengsel. Julian Assange sitter nå i høysikkerhetsfengsel i London. 10. desember avgjorde retten i London at Assange kan utleveres til USA. Han kan altså sendes til krigsforbryterne han avslørte. Der risikerer han fengsel på 175 år for å avsløre forbrytelser utført av amerikanske soldater.

Dessverre ser det ut som Den Norske Nobel Komiteen er UDs forlengede arm og har verken mot eller vilje til å finne riktige kandidater til fredsprisen.

Kåre Flem, Tennfjord

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!