«Stormen» var forårsaket av lite vind og sol samt kaldt vær i Europa samtidig som vi her i Norge hadde lite vann i magasinene. Og dermed fløy strømprisene i været og internettet eksploderte i reportasjer og kommentarer.

Under føttene våre

Det paradoksale i dette er at løsningen ligger rett under føttene våre og er en miljøvennlig og nesten utømmelig energikilde og heller ikke avhengig av vær og føre. Flere og flere får opp øynene og mulighetene som ligger i Thorium. Igjen er Norge AS velsignet med naturressurser som bare venter på å bli foredlet.

Store forekomster

Hva er så Thorium? Det er et metall som enkelt fortalt kan benyttes i et kjernekraftverk, men som ikke har ulempene som uran har med tanke på produksjon av atomvåpen og et «avfall» som har lang nedbrytningstid. Beregningene varierer, men det er sannsynlig at det nok forekomster av Thorium til å levere all den elektriske kraften vi i Norge trenger i minimum 2000 år!

Skepsis

Mange vil nok være skeptiske til kjernekraftverk både fordi vi har hatt tragiske ulykker som Fukushima og Tsjernobyl, og vi har blitt fortalt igjen og igjen at «dette er fali det». Det er sterke krefter i sving som heller vil tjene sine penger på andre energikilder, men som ikke er bra for miljøet og som tar livet av titusener hvert år på grunn av forurensing. Det er en kjent taktikk i markedsføring at forteller du en usannhet nok ganger blir det en sannhet. En moderne Thoriumreaktor som f.eks. en saltsmelteraktor er 100 % trygg og kan ikke sammenlignes med tidligere kjernekraftverk basert på uran.

Kjernekraft - den store muligheten

Norge har vært velsignet med store inntekter fra olje- og gassindustrien. Oljefondet er pdd ca. 12.000 milliarder kroner, et hinsides tall som ingen kan forstå. For å synliggjøre det, så er det over to millioner per person i vårt land. Norge kommer til å ha en olje- og gassindustri i mange år fremover- samtidig må vi kunne ha to tanker i hodet og ta tak i utfordringene og mulighetene for å møte fremtiden. Vi må frigjøre oss fra all skepsisen som er blitt plantet i oss om at kjernekraft er verdens ende. Det er det stikk motsatte! Kjernekraft er Den store muligheten til å redde klimaet.

En del av løsningen

FN sin klimarapport sier tydelig at for å kunne nå klimamålene er kjernekraft en av løsningene. Samtidig som vi faktisk kan redde klimaet kan vi skape arbeidsplasser og inntekter. Norge kan bli en stormakt innenfor miljøvennlig og sikker energi som kan selges til Europa. Tyskland bygger ned sin kjernekraft samtidig som de satser stort på hydrogen. For å kunne lage hydrogen trengs det mye strøm, her er en stor mulighet for Norge å selge både strøm og hydrogen.

Sammenlignet med andre fornybare energikilder som vind og sol tar et kjernekraftverk opp en brøkdel av arealet, behovet for materialer som stål og betong er dramatisk mindre og produksjonskostnadene er lavere per kWt. Alle snakker om bærekraft, det grønne skifte og muligheter innenfor miljø revolusjonen.

Men … vi gjør nesten ingenting

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!