Vårt storting skal denne våren stemme over et forslag om å stoppe elektrifiseringen av de norske oljeinstallasjonene i Nordsjøen. Forslaget kommer fra FrP.

I Petroleumsmeldingen fra 2011 stilles det krav om at oljeselskapene skal vurdere elektrisk kraft fra land til nye felt og ved store utbygginger av eksisterende felt. I 2014 presset den grønne opposisjonen i Stortinget regjeringen Solberg til å gå inn for en elektrifisering av alle feltene på Utsira-høyden, det vil si de fire feltene Johan Sverdrup, Ivar Aasen, Edvard Grieg og Gina Krog. Den elektriske energien til feltene vil da tilføres med kabler fra land. Planer for elektrifisering av Troll Vest, Oseberg og Melkøya finnes allerede. Full elektrifisering av nevnte oljeinstallasjoner vil kreve en årlig energimengde på 15–20 terawatt-timer (TWh). 15 Twh tilsvarer årlig bruk av elektrisk energi i fylkene Oslo og Viken til sammen.

Kostnadene til utbygging og installasjon av forsyningsnettet er grovt anslått til 50 milliarder kroner, men Equinor har gjort overslag på opptil 120 milliarder bare for Utsira. På grunn av skattereglene som gjelder for oljeselskapene, vil det norske folk måtte betale nesten 90 % av disse kostnadene. I tillegg kan vi bare gjette på hvilke strømpriser dette vil gi i et marked som hungrer etter fornybar energi.

Det foregår for tida en dragkamp mellom de politiske partiene på Stortinget om de skal stemme for dette forslaget. FrP og Rødt sier klart ja til å stoppe elektrifiseringen, og Høyre har også vært skeptisk til landstrøm. Ap har vært for elektrifisering, men tvilen er økende også her. SV og de grønne alternativene famler i usikkerhet.

Hvorfor er det fornuftig å stoppe elektrifiseringen av sokkelen?

I dag brukes gassen som følger med oljestrømmen opp fra brønnen, til å produsere den elektriske energien oljeplattformene trenger til driften. Ved en overgang til elektrisk energi fra land, tenker man seg at denne gassen kan eksporteres. I noen tilfeller må ny kostbar gassledning til land installeres. I tillegg krever gasstransporten energi.

La oss ideelt sett tenke at all overflødig branngass kan eksporteres. Den blir da brukt til å lage elektrisk energi i et gasskraftverk på land. Utslippene av karbondioksid vil bli de samme som til havs, men virkningsgraden er under halvparten så stor som ved vannkraftproduksjon. Mer enn halvdelen av den opprinnelige elektriske energien fra vannkraften vil gå tapt underveis. Hvorfor skal energien da gå veien om oljeinstallasjonene i Nordsjøen? Kan vi ikke bare selge et eventuelt overskudd av fornybar energi direkte til utlandet? Direkte parodisk blir det dersom vi i tillegg må importere den samme energien for å dekke vår egen energiforsyning.

Til sammenligning tilsvarer Norges årlige produksjon av fossil olje og gass en energi på omkring 2000 TWh. Den gassen som spares ved en elektrifisering, utgjør kanskje et par prosent av dette. Vi kunne jo bare minke oljeproduksjonen bitte lite grann.

Webjørn RekdalsbakkenSivilingeniør i teknisk fysikk

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!