Arbeiderpartiet mener de vet best hva du trenger. Høyre vil at du skal kunne ta egne valg.

«Bestemor på anbud» er en håpløs og villedende argumentasjon - en gammel floskel. Det er skremmende at debatten i Arbeiderpartiet om fremtidens utfordringer i helsesektoren ikke har kommet lengre.

Svein Rune Johannessen og Arbeiderpartiet har likevel helt rett i en ting: dersom Høyre kommer til roret og Dag Olav Tennfjord blir ordfører - da skal næringslivet også kunne bli med å skape gode helsetjenester. Vi trenger at alle gode krefter slipper til om vi skal gi innbyggerne et tjenestetilbud som kan takle fremtidens utfordringer på best mulig måte.

Høyre skal sørge for at brukeren får individuelt tilpasset helsehjelp uavhengig av størrelse på lommebok, slik vi har gjort med fritt sykehusvalg - hvor pasienten selv får velge sykehus, offentlig eller privat. Vi skal sørge for at brukeren av hjemmehjelp og hjemmetjeneste skal ha valgfrihet gjennom å innføre fritt brukervalg.

Vi skal sørge for at alle får best mulig helsehjelp tilpasset sine behov og sine ønsker. For morgendagens løsninger på fremtidens utfordringer handler om tilgjengelighet for brukeren, om valgfrihet, om kvalitet og mest av alt om hvordan vi kan samle alle gode krefter for å yte best mulig helsehjelp til den som trenger det. Da må kommunen bli best mulig, og næringslivet slippe til mest mulig.

Johannessen fra Arbeiderpartiet skrev 28. juli et leserinnlegg der budskapet i det store og hele dreier seg om at de ønsker å styre helse- og omsorgstjenestene i Ålesund kommune selv og at næringslivet er uegnet og uønsket. Samtidig er Arbeiderpartiet stadig vekk med på å heie frem arbeidet som blant annet gjøres ved NMK og NTNU innenfor velferdsteknologi og fremtidsløsninger som Smart Cities.

Arbeiderpartiet må ha et svært merkelig syn på næringslivet når de på den ene siden kan mene at næringslivet er kilde til innovasjon og utvikling, men på den andre siden ikke ser at dette også kan gjelde for de grunnleggende velferdstjenestene.

Det er også et kunstig skille man trekker opp når man påstår at med Høyres løsning vil næringslivet profittere på velferdstjenester. Næringslivet er allerede involvert i aller høyeste grad i å skape velferd i Ålesund kommune. Hvor tror Johannesen og Arbeiderpartiet at alt utstyr ved sykehjemmene kommer fra? Hvem har utviklet og laget sengene pasientene ligger i? Og hvorfor er det greit for Arbeiderpartiet at ingeniøren skal kunne bli gründer og starte bedrift, men ikke sykepleieren?

Uavhengig av hvilket parti som styrer kommunen etter 9. september. 2019 blir ikke «bestemor satt på anbud», men dersom Arbeiderpartiet får makta vil ikke alle gode krefter få komme til. Stem Høyre dersom du vil gi valgfrihet til bestemor, som er gammel nok til å bestemme selv.

Dag Olav TennfjordOrdførerkandidat, Ålesund Høyre

Øystein Tvedt2. kandidat, Ålesund Høyre

Monica Molvær5. kandidat, Ålesund Høyre

Elise Fiske28. kandidat, Ålesund Høyrej

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til debatt@smp.no