Det er ikke faglige holdepunkter for denne tvilen. Folkehelseinstituttet anbefaler gravide koronavaksine fordi covid-19 i noen tilfeller kan gi svært alvorlig sykdom hos gravide og fosteret, og vaksinasjon vil beskytte mot dette.

Saunes referer blant annet til en artikkel i «Science, Public Health Policy and the Law» som har blitt trukket tilbake etter at en tabell i originalartikkelen i New England Journal of Medicine fra juni 2021, som den refererte til, ble rettet. Originalartikkelen viser en forekomst av spontanabort på rundt 12 %, det samme som i den uvaksinerte kontrollgruppen.

Det har etter juni 2021 blitt publisert flere internasjonale studier som viser at gravide som fikk vaksine under svangerskapet hadde samme, lave risiko for alvorlige svangerskapsutfall som uvaksinerte. Dette gjelder svangerskapsforgiftning, veksthemming hos fosteret, spontanabort, dødfødsel og mødredødsfall. En stor befolkningsbasert registerstudie fra Norge, publisert i New England Journal of Medicine den 18. november, viste at forekomsten av spontanabort i første trimester var cirka 5 %, og var lik blant gravide som hadde fått vaksine og de som ikke hadde fått vaksine.

Det er også viktig å understreke at studier fra flere europeiske land nå viser at uvaksinerte gravide har høyere risiko enn vaksinerte gravide for å bli innlagt på sykehus og ha behov for intensivbehandling, både ved smitte med alfa- og deltavarianten av viruset. I Storbritannia og Danmark har det blitt rapportert om flere alvorlige hendelser for foster/nyfødte hos koronasyke mødre, som for eksempel for tidlig fødsel og dødfødsel.

Antallet alvorlige forløp blant gravide kvinner i Norge er foreløpig lavt, og det er kun 0,4 av 1000 innleggelser blant gravide som er relatert til koronasykdom. Nøyaktig informasjon kan ikke gjengis av personvernhensyn, men også i Norge har Medisinsk Fødselsregister fått melding om alvorlige utfall for foster/nyfødte hos gravide som er smittet med koronavirus.

FHI anbefaler at gravide vaksinerer seg for å beskytte seg selv og foster/nyfødte mot alvorlig koronasykdom.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!