Redaksjonell årsrapport for Sunnmørsposten:

Saker som satte dagsorden 2017

Samfunnsrolle: Her er et lite utvalg avissider som satte sitt preg på fjoråret. Sunnmørspostens oppgave er både å fortelle om det positive som skjer, men også sette søkelys på forhold som må rettes opp. 

Sunnmørsposten
  • Opplag: 24.419
  • Daglige lesere papir: 55.000
  • Daglige lesere nett: 49.000
  • Daglige lesere mobil: 36.000
  • Daglige lesere samla: 89.000
  • Redaksjonelle årsverk: 39
  • Sider produsert: 11.692
  • Andel redaksjonelt stoff: 83 prosent
Kommentar

Hanna Relling Berg, ansvarlig redaktør i Sunnmørsposten. 

For niende år på rad publiserer vi en redaksjonell årsrapport hvor vi oppsummerer det journalistiske arbeidet i året vi har lagt bak oss. 2017 ble på mange måter et veldig godt år. Vi har snudd opplagsnedgangen, har fått flere abonnenter, og vi har gjennomført mange viktige og krevende journalistiske prosjekter.

Sunnmørsposten har en stab av engasjerte og dyktige medarbeidere som hver dag står på for å lage ei best mulig avis, på papir, nett og mobil. Det er gledelig når hardt arbeid fører til gode resultater. Vi opplever at oppmerksomheten om falske nyheter har skapt større forståelse for at det er behov for informasjon som folk kan stole på, og journalistikk som er basert på streng presseetikk. Vi lever av tillit og troverdighet, og er opptatt av åpenhet. Derfor publiserer vi denne rapporten for å fortelle om noen av sakene vi har prioritert.

Kommentar om journalistikk:

«Kjernen i journalistikken er likevel den same. Det handlar om å møte menneske»

I år er det 100 år sidan Amanda Cecilia Olsen, også kalla Aco, hadde sin første arbeidsdag i Sunnmørsposten. Ho var ein kvinneleg pioner innan journalistikken, og vi har mykje å lære av henne.


Likeverd og identitet

Sunnmørsposten er ei partipolitisk uavhengig og sosialliberal avis, som kjemper for åpenhet og ytringsfrihet, og et samfunn hvor alle mennesker er like verdifulle.

Når ambisjonen er å bidra til et bedre samfunn, må vi både framheve det positive og belyse det som er kritikkverdig. Det er mest moro å fortelle om det som går bra, og det har skjedd mye positivt i vårt område siste året. Det er nok å nevne Karsten Warholm og Sigrid Solbakk Raabe, to unge personer fra Sunnmøre, som på hver sine felt har markert seg sterkt internasjonalt det siste året. Med en imponerende kombinasjon av dyktighet og ydmykhet, er de begge flotte representanter for Sunnmøre og Nordvestlandet.

Vi ønsker at alle skal være stolte av å høre til i denne landsdelen, og avisa har ei viktig rolle som identitetskaper. Derfor deler vi hvert år ut priser til personer med tilknytning til vår region som har gjort en ekstra positiv innsats.

Her kan du lese hele den redaksjonelle årsrapporten.

Kritikkverdige forhold

Ei anna oppgave er å få fram i lyset det som ikke fungerer. I fjor vår avdekket kommunerevisjonen ulovlige innkjøp, svært høyt overtidsbruk og dårlig økonomistyring i Bingsa Næring i Ålesund kommune. Sunnmørsposten gjorde egne undersøkelser, og avslørte blant annet at ett av selskapene som tjente millioner i Bingsa uten kontrakt, også hadde gjort arbeid hjemme hos sjefen for Bingsa. To plastbåter var angivelig oppgjøret, men disse var ikke hentet. Kommunen anmeldte Bingsa-sjefen for korrupsjon, og nylig kom melding om at saka er henlagt på grunn av bevisets stilling.

Etiske vurderinger

Det er et grundig og samvittighetsfullt journalistisk arbeid som ligger bak artiklene, og det er gjort mange vurderinger underveis. Vi har forståelse for at medieomtale kan være ubehagelig for dem som får søkelyset rettet mot seg, men vi hadde ikke gjort jobben vår hvis vi lot være å skrive. Vi har lagt vekt på saklighet og omtanke, både når det gjelder tekst og bildebruk. All identifisering har vært begrunnet i et klart informasjonsbehov. Sunnmørsposten ble klaget inn til Pressens Faglige Utvalg for dekningen av Bingsa-saka, og ble frifunnet. Det ble slått fast at vi har handlet i tråd med god presseskikk.

Det er viktig å sette søkelys på hvordan offentlige midler blir forvaltet, og Bingsa-saka har ført til nødvendig opprydding. Ålesund kommune og Var-avdelingen ble utsatt for kritikk for manglende rutiner angående offentlige anskaffelser allerede i revisjonsrapporten for 2011. Den rapporten ble knapt omtalt, og det skjedde ingenting. Hvis vi i Sunnmørsposten hadde gjort en like grundig jobb den gangen som i 2017, så kunne oppryddinga ha skjedd for mange år siden. Et lite eksempel på at alle lokalsamfunn har behov for ei kritisk, undersøkende presse.

Ekteparet får bo sammen

I februar ble Marie (91) og Einar Ertresvåg (93) tvunget til å leve på hvert sitt sted, etter 62 års ekteskap. Begge hadde behov for omsorgstjenester, men på ulikt nivå. Mens Marie fikk plass på Hatlane sjukeheim, fikk Einar et tilbud på Volsdalen bokollektiv. Ekteparet sto fram i avisa og fortalte at deres store drøm var å få tilbringe den siste tiden sammen. Saka ble omtalt både på nyhet-, kommentar- og lederplass, og mange engasjerte seg. Med litt fleksibilitet fant kommunen en god løsning for ekteparet, og ikke nok med det; Ålesund kommune innførte garanti som sikrer at alle ektepar, hvor begge har behov for omsorgstjenester, skal få anledning til å bo sammen, når de ønsker det.

Åpnet for innsyn

I juli/august 2017 skrev Sunnmørsposten om Sunniva Sanden på 20 år fra Sula som brått og uventet døde av blodpropp. Fylkesmannen og Statens helsetilsyn hadde lagt vekk saka mot Sula legekontor. Så fikk familien åpnet telefonen til Sunniva og gjorde funn som ikke stemte med legekontorets uttalelser. Til tross for samtykke fra pårørende fikk ikke Sunnmørsposten innsyn i saksdokumentene hos Statens helsetilsyn.

Avisa førte klagesaken videre og vant fram slik at pressen i senere tilfeller kan undersøke saker hos helsevesenet. Det tungtveiende argumentet for innsyn var avdødes antatte interesse for opphevelse av taushetsplikt, eller når ingen berettiget interesse tilsier at de pårørende ikke skal få innsyn i opplysningene. Videre ble det lagt vekt på samfunnets interesser.

Sjukehus

Noen ble rasende sinte. Andre takket oss. Da Sunnmørsposten publiserte forslag fra en hemmeligstemplet konsulentrapport om sjukehusdrift i Møre og Romsdal kom det mange reaksjoner.

Konsulentene anbefalte at sjukehuskjøkken og sterilsentral i Ålesund og Volda ble sentralisert til det nye sjukehuset i Molde. I rapporten kom det også fram forslag om å slå sammen Vegsund og Sjøholt distriktspsykiatriske senter, i tillegg til at Mork rehabilitering ble spådd en usikker framtid.

Vi mener at innbyggerne på Nordvestlandet har krav på å bli informert om viktige saker som angår dem, og derfor publiserte vi rapporten. Offentliggjøringen førte til en åpen og konstruktiv debatt. Nå er det klart at verken sjukehusmaten eller sterilsentralen blir sentralisert til Molde. Å sikre et godt helsetilbud til alle innbyggere er svært viktig. Derfor prioriterer vi å følge tett alle utredninger og planer for framtidig sjukehusdrift i Møre og Romsdal.

Ukjente bonusmillioner

Sunnmørspostens avsløringer i 2016 om bruk av bonusmillioner og hemmelighold i Helse Midt rullet videre i 2017. Journalistene ga ikke opp å få innsyn i papirene, og i mars 2017, etter en intens gravejobb, publiserte vi saka der vi kunne vise hvordan hver eneste krone av de 38,6 bonusmillionene ble brukt.

Stortingsvalget

Hvilke saker er viktige for våre lesere? Hvordan kan vi skape innsikt og engasjement, slik at folk bruker stemmeretten sin? Det var utgangspunkt for idédugnaden i fjor sommer da vi planla valgdekninga. I tillegg til å lage nyhetssaker og reportasjer til nett og papir, tok vi i bruk den digitale valgtjenesten «Kan du love» hvor leserne kan stille spørsmål direkte til sine lokale kandidater. Vi laget også en liten animasjon for å illustrere en aktuell problemstilling; hvordan skal en familie i ei utkantbygd, som ønsker å reise miljøvennlig, klare seg uten kollektivtilbud? Deretter ble politikerne utfordret til å svare. Vi gleder oss over at mange benyttet seg av tjenesten. God informasjon er avgjørende for at folk skal kunne engasjere seg i saker, som igjen er avgjørende for at demokratiet skal fungere.

Farstad Shipping

Jobb og næringsliv er et viktig stoffområde for Sunnmørsposten. Vi bor i Norges nest største eksportfylke, og det skal prege avisa.

2017 ble et katastrofeår for offshorenæringa, og et punktum for det 60 år gamle familieeide Farstad Shipping. Gjelda var på nesten 12 milliarder kroner ved inngangen av året og Farstad hadde inngått avtale om at Siem Shipping skulle overta 50,1 prosent av rederiet. Men avtalen strandet under forhandlingene med obligasjonseierne, bankene og Giek. Kreditorene ga Farstad Shipping et lite pusterom. Kort tid etter ble det klart at Farstad ville samarbeide med Røkke-kontrollerte Aker og John Fredriksen-kontrollerte Heme.

– En vemodig dag, sa Sverre A. Farstad da generalforsamlinga 3. mars sa ja til å fusjonere med Røkke-kontrollerte Solstad Offshore og Fredriksen-kontrollerte Deep Sea Supply.

Opplever kutt i Ålesund som løftebrudd

Sverre Andreas Farstad er svært overrasket over de store kuttene som nå rammer Solstad Farstad i Ålesund. Han føler det som et løftebrudd og mener at Kristian Siem hadde vært en bedre løsning for selskapet.


Ny drift for Kleven

Mot slutten av sommeren ble det klart at Kleven-verftene var havnet i en så vanskelig økonomisk situasjon, at det truet framtida for skipsbyggerne i Ulstein. Flere år med underskudd og tapskontrakter gjorde at det mer enn hundre år gamle verftskonsernet sto i fare for å gå konkurs, om de ikke fikk inn mer kapital.

De ansatte og Kleven-familien hadde gått inn med penger, men det var ikke nok. 8. september kom pressemeldingen om at Hurtigrutens eiere, blant dem forretningsmannen Petter Stordalen, og den lokale rederen Åge Remøy kom inn på eiersiden sammen med blant andre tyske Lürssen. Kleven-familien ble sittende igjen med små aksjeposter, men sikret videre drift – og nye store kontrakter utover høsten.

Ukjente brev

Motstandsmannen Harald Ratvik fra Ålesund var en av 11 som ble drept i tyskernes aksjon mot fiskebåten «Brattvåg». Den 12 mann, Jan Baalsrud, kom seg unna, og like etter krigen skrev han hjertevarme brev til Haralds familie i Ålesund. Først i desember 2017 kunne Sunnmørsposten offentliggjøre de inntil da ukjente brevene.

Plast i havet

Vi har satt søkelys på forurensing av havet på flere ulike måter, med både reportasjer og en animasjonsserie for barn. Det er havet vi skal leve av i framtida, og derfor er det avgjørende at vi klarer å holde matfatet vårt reint. Oppryddinga i Borgundfjorden følger vi tett med på videre.

Plastforurensing i havet:

Se animasjonsserien «Spøkelsesgarnet»

Animasjonsfilmen «Spøkelsesgarnet» er laget av selskapet Aninaut i regi av Sunnmørsposten.


Sunnmørsposten fikk følgende priser i 2017:

Polaris Media-prisene: Kommentarprisen for reportasjen «Sønnen din» av Elisabeth Solvang. Hederlig omtale i kategorien Reportasje for «Jeger på post» av Anne-Mari Tomasgard og Nils Harald Ånstad. Hederlig omtale i kategorien Nyhetspris for «De hemmelige bonusmillionene» av Torbjørn Eidhammer, Sofie Svanes Flem, Liv-Jorunn Håker Ottesen og Linda Nygard-Sture.

Møre og Romsdal Journalistlag: Årets Nyhetspris for «De hemmelige bonusmillionene» og Årets featurepris for «La Nota gå» av Svein Aam og Staale Wattø.

NONA-prisen: Årets beste digitaljournalistikk 2017, liten redaksjon, for «Millionene du ikke fikk vite om».

Har du innspill eller kommentarer til årsrapporten? Send meg gjerne en epost på hrb@smp.no

SmpLab

Sunnmørspostens digitale laboratorium, SmpLab, jobbet i 2017 med å forbedre allerede eksisterende tjenester, samt utvikle nye prosjekter som skal se dagens lys i 2018.

Ved inngangen av året fikk Sunnmørsposten støtte fra Forskningsrådet til å gjennomføre et prosjekt for å undersøke hvordan virtual reality (VR) kan brukes i journalistikken. Målet er å finne ut hvordan en mellomstor redaksjon som Sunnmørsposten kan ta i bruk 360-bilder/video og hvordan historier kan fortelles i dette formatet. Det er tidlig barndom i den virtuelle verden med tanke på brukerne, men det er en teknologi som kommer til å bli en del av lesernes liv i framtida. Derfor vil vi bruke tid allerede nå på å utforske fortellerteknikker og forberede oss på det som kommer.

I februar avsluttet vi DuettStafett – en sangkonkurranse på nett for folk i vårt distrikt. Gjennom åtte runder ble 10 finalister plukket ut, og vinneren kåret under en forrykende konsert på Terminalen i Ålesund. Konkurransen var en publikumsvinner med over 200.000 treff på sakene og videoene. Vinneren av konkurransen fikk en dag i studio på Ocean Sound Recordings.

Ved årsskiftet 16/17 var Sunnmørsposten representert i juryen i en konkurranse på Innovasjonsfestivalen i Ålesund. Konkurransen gikk ut på å presentere den mest innovative ideen innenfor kreative næringer, og premiene kunne hjelpe gründerne i gang med sine prosjekter. Som en del av hovedpremien vant animasjonsfirmaet Aninaut Studios kontorplass hos Sunnmørsposten i ett år. Det har blant annet resultert i samarbeidsprosjektet «Spøkelsesgarnet», en animasjonsfilm for barn om plastsøppel i havet.

Direkesendinger på web-tv

2017 var året da Sunnmørsposten for alvor begynte å direktesende (strømme) lokal idrett på web-tv. Vi inngikk avtale om å sende alle Hødds kamper i 2. divisjon, og har også valgt oss ut lokale fotballkamper i lavere divisjoner – helt ned i 6. divisjon. Alle kampene er tilgjengelig på web-tv for Sunnmørspostens abonnenter, og responsen har vært overveldende positiv. I samarbeid med mediehuset iTromsø kunne vi sende direkte fra de avgjørende kampene til opprykk i andredivisjon håndball damer, hvor vårt lag var Bergsøy fra Herøy. Det var stor jubel da Bergsøy seiret!

Sunnmørsposten sendte også direkte fra den storslåtte Tornerose-forestillinga til Ålesund ballettskole og Ålesund symfoniorkester. Disse direktesendingene gir oss helt nye muligheter til å formidle lokal kultur og idrett, og dette er noe vi vil jobbe videre med i år.

I samarbeid med Bypatrioten, gjennomførte Sunnmørsposten direktesending fra tenninga av Slinningsbålet i Ålesund, Mannskoret Dovre sang i fjæresteinene, Herman Ekeberg hadde urframføring av en splitter ny bålhyllest, og vi hadde historiske tilbakeblikk med Harald Grytten og Roger Engvik i studio. Bålsjefer av ulik årgang fortalte om arbeidet med å bygge bålet, som de siste åra har vært med på å sette Ålesund på kartet.

Her kan du lese hele den redaksjonelle årsrapporten

Grafisk produksjon

Et stort prosjekt, som ble avsluttet våren 2017, samla den tekniske papirproduksjonen av avisene i Polaris Media Nord-Norge og Nordvestlandet samt Trønder-Avisa-konsern, i en felles database. Dette gir store produksjonsmessige fordeler, og har effektivisert drifta. Tre grafikerne i Sunnmørsposten, har nå ansvar for den tekniske sluttproduksjonen av Sunnmørsposten, samt lokalavisene Sunnmøringen, Vikebladet, Møre-Nytt, Vestlandsnytt, Fjordingen og Fjordenes Tidende. Til sammen 19 utgivelser pr. uke.

Etikk

Sunnmørsposten ble klaget inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) for to saker i 2017, og i begge sakene ble avisa frikjent.

Sunnmørsposten forlag

Boka «Amanda – journalist og pioner» ble gitt ut på Sunnmørsposten Forlag i 2017. Boka, som er skrevet av historiker Aud Farstad, forteller historien om journalistpioneren Amanda Cecilie Olsen (Aco) som begynte i Sunnmørsposten i 1918. Boka ble gitt ut i forbindelse med at Sunnmørsposten fylte 135 år i november 2017, og viser verdien av lokal journalistikk – også i et historisk perspektiv.