For vegtraseer engasjerer. Tidligere denne uka var det fullt hus på Åndalsnes da Romsdalsaksen skulle diskuteres. Det er til å forstå. Hvor du leder trafikken har en god del å si i forhold til å skape vekst og utvikling.

Problemet til Romsdalsaksen er at Møreaksen for lengst er valgt som trase. Av fylket, av regjeringen og av Stortinget.

Slik er Romsdalsaksen snøen som falt i fjor. Det var i hvert fall det inntil Frank Sve fikk ideen om, og flertallet i fylkesutvalget med på, å løfte fram en sak i fylkestinget om at en skulle be om en utredning av dette alternativet.

Burde tenkt på det før

Dersom målet med E39 traseen hadde vært å bygge sammen mest mulig av hele Møre og Romsdal fylke, så framstår Romsdalsaksen utvilsomt som et godt alternativ. Er målet kortest mulig kjøretid mellom Ålesund og Molde, er Møreaksen bedre.

Om en i framtiden kjører Romsdalsaksen fra Ålesund kommer du i land ved Lønset, en drøy mil nord for Molde sentrum. Da har du et kvarters kjøring til Molde og en knapp time til Kristiansund. Dersom en legger inn en fjordkrysning mellom Sølsnes og Åfarnes kan en ved hjelp av Romsdalsaksen kjøre ferjefritt fra Molde både til Oslo og Ålesund. I tillegg får trafikk fra Kristiansund et kortere alternativ enn i dag til Oslo. På toppen av dette får en knyttet Åndalsnes og jernbanen tetter til både Molde og Kristiansund. Det igjen vil kunne forsterke Raumabanens posisjon innen både gods- og persontransport.

Som et prosjekt for å bygge et mer samla fylke er Romsdalsaksen utvilsomt bra.

Ingen gullkiste

Det eneste som er sikkert er at dyrt blir det, uansett hvilken veg en tar.

Hva som blir sluttprisen vet vi ikke sikkert i dag.

Vi vet klart mest om Møreaksen.

Politikere som tror at de med Romsdalsaksen har sett gullkista i enden av regnbuen, tipper vi blir skuffet.

I juni får etter alt å dømme fylkestinget utredningsforslaget til behandling. Det kan ende med en ny utredning. I så tilfelle tar fylket en solid politisk risiko.

Et signert brev fra samferdselsministeren om at en ikke skal miste plassen i køen i Nasjonal transportplan, er langt unna en garanti om at det ikke skjer.

Krangler igjen

En full utredning av Romsdalsaksen vil ta flere år. Det vil utvilsomt skape store problemer for dem som sitter på Stortinget og skal slåss for penger til Møreaksen, samtidig som en alternativ trase på fullt alvor blir utredet.

En ny utredning er sikkert fult mulig å gjennomføre, men det kan bli en kostbar måte å kjøpe seg fred i valgkampen på.