Kronikk 27. juni:

«Lokalkunnskap bak Japan-avtale»

I 22 år har Nofima forsket på fôr til kråkeboller. I forrige uke signerte investeringsselskapet Kaston fra Sunnmøre en lisensavtale med japanske Nosan om produksjon av fôret i Japan. Uten lokal kunnskap fra Kaston og støtte fra Innovasjon Norge hadde ikke dette vært mulig.

Kråkebolle-kontrakt: Brian Tsuyoshi Takeda i Kaston, Hideki Takahashi fra Japan Fisheries Miyagi og seniorforsker Nicholas Robinson i Nofima er svært fornøyd med kvaliteten på japanske kråkeboller som har fått norskutviklet fôr. 

Dette er et godt eksempel på at forskning nytter og at forskningen bidrar til verdiskaping

Kronikk

Øyvind Fylling-Jensen Adm.dir. Nofima 

Tålmodig kråkebolleforskning i Nofima er i ferd med å ende opp som en japansk næringslivssuksess. Dette takket være Nofimas samarbeid med Kaston, kommersialiseringsselskap med lokal kunnskap gode kontakter og evne til å se nye muligheter.

Og sjølsagt skal Innovasjon Norges særdeles viktige rolle også fremheves. De har som et av sine oppdrag å stimulere til økt eksport av norsk kompetanse og tjenester.

Nosan, som er 100 % eid av industrigiganten Mitsubishi og en av Japans største fôrprodusenter, har kjøpt rettighetene til å anvende forskning gjort av Nofima, slik at de kan revitalisere japansk kråkebolleindustri. Avtalen viser nye, kommersielle muligheter mellom Norge og Japan innenfor det marine, som flere bør la seg inspirere av.

Les flere kronikker på smp.no!

Marine stormakter

I Norge har vi gode rammevilkår når det gjelder forskning og innovasjon. Men markedene finnes i utlandet og veldig ofte i Asia. Lisensavtalen som ble signert i Japan sist onsdag er en milepæl, og viser at norske selskaper med fordel kan løfte ambisjonsnivået. Vi har god teknologi.

Det handler om markedstilpasning og skalerbarhet. Samarbeidet mellom forskerne i Nofima, utviklerne i Kaston og produsentene i fôrselskapet Nosan, er i realiteten en utvikling av en spennende symbiose mellom to marine stormakter. På norsk side er vi gode på fiskeindustri med vekt på forskning og innovasjon. Japan er gode på fiskeri – og det å bruke alt som er i havet, ikke bare fisk. Vi bør se mange flere innovasjonsprosjekter av denne typen i fremtiden.

Nofima er nemlig bare et av mange forskningsinstitutt her til lands som sitter på forskningsresultater næringslivet ennå ikke har tatt i bruk. Kommersialiseringsaktører og investorselskap kan ha en viktig katalysatorrolle i å gjøre denne forskningen tilgjengelig for næringslivet. De utfyller i så måte forskningsaktørene ved å skape god og lønnsom næring av resultatene. Dette er et godt eksempel på at forskning nytter og at forskningen bidrar til verdiskaping, selv om det kan gå år fra de første resultatene foreligger til produkter når markedet.

Redder næring i krise

Nofima har satt sterke spor etter seg når det gjelder forskning på fôrteknologi, og det er med stolthet vi nå ser at selskapets teknologi vil få en nøkkelrolle i å rehabilitere kråkebolleindustrien i Japan.

Den ferske avtalen handler konkret om at japanske Nosan nå har rett til å produsere og selge kråkebollefôr, basert på en unik oppskrift som Nofimas forskere i Tromsø og Bergen har utviklet. Kaston har fremforhandlet og inngått avtalen. De opererer på lisens fra Nofima med å kommersialisere denne forskningen. Bakteppet for hele samarbeidet er den enorme tsunamien som våren 2011 skyllet inn over Japan og forårsaket katastrofale ødeleggelser.

Blant annet vasket den vekk mye av tareskogen langs kysten, og lagde en akutt krise i kråkebollenæringen. Fortsatt i dag – fem år etter tsunamien – sliter kråkebollene med å finne næring for å produsere sin unike rogn. Rognmengden hos hvert individ er dramatisk redusert. Denne rognen er regnet som en delikatesse i Japan, og normalt spiser matglade japanere hvert år rundt 50.000 tonn av dette eksklusive produktet.

Norges nye særstilling

Kaston er en av få aktører i Norge i stand til å gjennomføre et slikt prosjekt, siden selskapet gjennom sine nøkkelpersoner og lange relasjoner har muligheter til å koble sammen ulike japanske og norske parter. Lang erfaring, solid bransjekunnskap og et markedsdrevet utviklingsfokus er nøkkelen for å lykkes.

Innovasjon Norge har bidratt med noe økonomisk støtte – i tillegg til å bistå ute i Japan med kobling, sparring og enkel rådgivning. For eksempel innvilget vi i Innovasjon Norge et FOU-tilskudd på 1,5 millioner norske kroner til kråkebolleprosjektet, slik at Kaston kunne importere fôr til Japan for testing.I tillegg til de konkrete verdiene i kontrakten er dette viktig i et bærekraftsperspektiv.

Det å ta godt vare på korallrev og økosystemet, kan ikke verdsettes nok. Symbolverdien er også stor ved at dette er eksempel på retningen for Norges nye særstilling, hvordan vi kan tjene mer på havrommet og kommersialisering av forskning.Vi ser i dag konturene av det som på sikt kan bli et eventyr vi alle kan være svært stolte av.

Øyvind Fylling-Jensen
Adm.dir. Nofima

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!