Koronarestriksjonene er borte. Støtteordningene er borte. Men fremdeles avlyses konserter, og deler av publikum har ikke funnet veien tilbake til konsert- og kulturarenaene.

Det er kanskje ikke så rart. Etter nesten 2 år uten kulturtilbud i Norge vil det ta tid å komme tilbake til normalen. En nedstenging over så langt tid medfører tilbakeslag for alle deler av kulturbransjen. Artister, musikere, teknikere, riggere, scenepersonell, arrangører og leverandører har alle måttet holde inne pauseknappen, mer eller mindre, i over 600 dager.

Kulturell long-covid

På mange måter er det vi nå ser en slags kulturell long-covid, både internt i en bransje som har måttet ta harde slag over lang tid, og blant deler av publikum som har fått andre vaner og fremdeles har en viss smittefrykt. Billettsalget for mange kulturarrangement ligger langt lavere enn før korona, og da først og fremst for dem som trekker et voksent publikum.

I tiden fremover skal vi bruke vår kraft og kompetanse for å få fart på kulturen igjen. Er det noe denne nitriste koronaepoken har vist oss, er det kulturens betydning for folkehelse og livskvalitet.

Gjennom denne kjipe og uforutsigbare tiden har kulturlivet lært mye. Vi har blitt eksperter på omstilling, og samtidig tatt store teknologiske skritt fremover. Det vil bane vei for vekst i bransjen fremover.

Comeback

Det neste året vil det komme flere arrangementer og opplevelser på markedet enn noen gang. To år med oppdemmet skaperkraft og utsatte datoer vil gi publikum svært mye å velge i.

For vår del vil året by på tre store, internasjonale konserter i Sparebanken Møre Arena, Jugendfest og Green Day med henholdsvis 24.000 og 18.000 solgte billetter på Color Line Stadion, Sommerfesten på Giske, Ålesund Live, ukentlige arrangementer på T2 og Terminalen, storkonsert på den splitter nye arenaen i Vannspringdalen og renovering av 100 år gamle Løvenvold Theater.

For vår virksomhet har næringslivet i denne perioden vært helt avgjørende. Det gode samarbeidet vi har hatt med store og små bedrifter i regionen har sørget for at vi står her i dag og kan levere mer kultur enn noen gang. Det er vi evig takknemlige for.

Dette blir avgjørende

Gjennom de neste årene vil konserter, teater og scenekunst være viktigere enn noen gang. Skal Ålesund klatre på attraktivitetsbarometeret for å nå alle de mange kloke hodene regionen trenger fremover, må kulturlivet spille en aktiv rolle. I tillegg vil bransjen selv være en viktig arbeidsgiver og bidra til å skape et mer diversifisert arbeidsmarked i regionen vår.

Studenter er essensielle for å skape aktive bysentrum. Både fordi de er aktive brukere av kultur- og uteliv, men også fordi mange unge er igangsettere som skaper konkrete aktiviteter.

Studentlivet handler, i tillegg til kunnskap, om å være sosial, knytte vennskap og bygge de relasjonene som er så viktige for å starte en spennende karriere. Vi, og resten av kulturlivet, skal være her for studentene og vil jobbe aktivt for å gi de en studietid de kan ta med seg resten av livet. Det er kanskje det viktigste vi gjør i Ålesund.

Ofte forstår vi ikke den hele verdien av noe før det er borte. Etter to år uten kultur skjønner vi det. Kom tilbake, konserter. Kom tilbake, teater. Kom tilbake, dans. Kom tilbake, festivaler.