foto
Kronikkforfattar Ole Bjørn Hjellegjerde, lærar, Stranda vgs.

Misforstå meg rett, effektivisering og stordrift er ofte den riktige løysinga. Men i tilfellet Stranda vidaregåande skule, kva får fylkeskommunen igjen for desse 25 millionane?

Les flere kronikker på smp.no!

Dei fleste elevane ved Stranda vgs. kjem frå Stranda og dei mindre bygdesamfunna i indre Storfjord – frå barne- og ungdomsskular som gjer ein fantastisk jobb med å klargjere elevane til vidaregåande utdanning. 70-80 prosent av strandaelevane vel også Stranda vgs. når dei byrjar på vidaregåande. Det aller første som er ekstraordinært med vår skule er fullføringsgraden.

I den regjeringsoppnemnde nasjonale undersøkinga om skulekvalitet hamna Stranda vgs. på tredjeplass blant dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal. Det som også bidreg til å gjere Stranda vgs. til ein særeigen skule, er den gode stammekulturen i fagmiljøet ved skulen. Pallplasseringar under NM for ungdomsbedrifter i tre av dei siste fire åra tyder på ein særs sterk entreprenørskapskultur.

Stranda er ein av landets største matkommunar. Dei to siste åra har restaurant- og matfaglinja ved skulen samarbeidd med entreprenørskapselevane om å utvikle nye og innovative matprodukt. Begge åra har dei tverrfaglege ungdomsbedriftene blitt rangert blant dei tre beste i landet innan gastronomi under NM.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Dette gjer kokkane frå bedriftene særs attraktive for næringslivet. Ein av kokkane i ungdomsbedrifta Glutenfri UB hadde jobbtilbod frå fleire hotell i Ålesund etter han vart ferdig uteksaminert frå Stranda vgs. I år har dei tverrfaglege ungdomsbedriftene som mål at årets produkt skal bli vidareført i det lokale næringslivet etter at ungdomsbedriftene blir lagt ned.

Strandafjellet er eit eldorado for skientusiastar, og blir flittig nytta av elevar på skulen si idrettslinje. Spesielt den målretta langrennssatsinga har gitt gode nasjonale resultat dei siste åra. Når i tillegg begge kretslagstrenarane i langrenn no er lærarar ved skulen, gir dette grobotn for ei unik moglegheit for langrennstalenta. Skulen har også særeigne tilbod for internasjonalisering og friluftsliv. Summen av alt dette er ein unik kultur som blir ein stadig sterkare bidragsytar til framtidas verdiskaping. Dei to siste åra har også elevtalet ved Stranda vgs. auka med 12 prosent.

Ole Bjørn HjellegjerdeLærar, Stranda vgs.

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.