Innsikten om dyr og fyrverkeri fikk jeg for rundt fem år siden. Jeg vokste opp med fyrverkeri og elsket det. Min svogers bekymring for småfuglene ble vendepunktet, siden forsvant gleden ved fyrverkeriet.

Jeg håper flere ønsker å ta hensyn til de ville dyrene den siste dagen i 2023, og at det sår et tankefrø som kan påvirke en lovendring på sikt. Jeg håper også at barn får lære om fyrverkeri i skole og barnehage.

Start tankeprosessen; hvordan feirer andre uten fyrverkeri?

Dr som enkeltindivider

2023; med håp og ønsker om et godt år, for alle. Med i bagasjen; pandemi, krig, og varsler om dårligere tider for mange. Samfunnet beskytter de som trenger det, også dyr beskyttes av eget lovverk.

Naturmangfoldloven tar fremst sikte på å verne bestander og arter, mens dyrevelferdsloven skal verne om dyr som enkeltindivider. Likevel anerkjennes ville dyrs interesser som enkeltindivider i § 15: «Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås.» «Lovens generelle bestemmelser gjelder like mye for ville dyr som for dyr i fangenskap. Det betyr at også ville dyr skal beskyttes for fare for unødige påkjenninger og belastninger og tilkjennes egenverdi».

Gjelder ikke disse lovene den aller siste dagen i året? Det er forsket lite på fyrverkeri og ville dyr, men vi burde likevel kunne vise empati. Må det faktisk forskning til for å utvikle empatien? Informasjon finnes; veterinærer, organisasjoner og dokumenterte tragiske hendelser hvert år.

Forstår ikke hva som skjer

Primalhjernen, den primitive delen av hjernen (overlevelse/instinkt) er forsket på.Menneskehjernens evne til kognitive oppgaver er større enn hos dyr, de kan ikke forstå fyrverkeri. Skyter noen en kinaputt i stuen mens du slumrer på sofaen, får du den reaksjonen dyrene får. Bare at du kan roe deg ned og tenke, dyr ikke.

Når vi f.eks. blir mørkeredd kobles primalhjernen inn. Mens vi klarer å vurdere, flykter dyr. Enkelte dyr (f.eks. politiets) kan trenes til å overstyre instinkter. Men ikke alle, også dyr har en individuell psyke og sårbarhet lik som mennesker.

Vi har begge lunger, ører, tenner, nyre, sentralnervesystem osv. Slår du en hare, får den like vondt som når noen slår deg. ,Forestill deg å bli overrasket av fyrverkeri i ditt eget hjem og uten evnen til å tenke kognitivt etterpå. Hvor ville ferden endt? ,Dyrehjernen kobles inn, fight and flight overtar og vi reagerer som dyr.

PTSD er primalhjernen som overstyrer den kognitive grunnet traumer, den hjernen lever dyrene med hele tiden. Menneskets kognitive hjerne liker fyrverkeri. Vi skåner de minste barna fram til den kognitive delen kan overstyre reptilhjernen. Burde vi ikke ta samme hensyn til dyr, siden deres hjerner aldri når det stadiet?

Veterinærer ber om for forbud mot privat oppskyting. Tamme dyr kan medisineres, men skader skjer likevel.

Blir veldig stresset

Min hund har tålt fyrverkeri godt, men toleransen har sunket veldig med alderen og blir reddere for hvert år. Husdyr kan bli så stresset at de dør av fyrverkeri, hvert år leser man om triste hendelser verden over. Men det er sjelden noen har oppsyn med de ville dyra. Å både mate småfuglene og kjøpe fyrverkeri; overfladisk omsorg. Den enes frihet ender hvor andres starter.

2023. Jeg mener fyrverkeri er en steinaldersk form for moro vi burde legge bak oss. Visse kulturer driver f.eks. fortsatt med steining av mennesker og pisking. Tobakk; det var selvfølge med røyking i tog, fly, offentlige bygg og i hjem. Gapestokk var underholdende. Utdannelse for bare gutter hadde vi også her, og eksisterer fortsatt i noen kulturer. Man kan fortsatt «nyte» tyrefekting, kan det kritiseres å plage et dyr når vi bruker pyro for å skremme og skade tusener? Begge deler «kun» til glede. Heldigvis utvikler vi samfunnet hele tiden. Skal fyrverkeri få fortsette som underholdning? Hvilke politikere ønsker en stopp?

Når politikere står fram med holdninger som fremmer overgrep mot ville dyr, gjør det noe med tilliten min til dem. En Facebook-gruppe på ca. 35.000 (mot privat fyrverkeri) vil påvirke politikere til lovendring, de ønsker oversikt over kommuner, arrangører, politikere og utsalg/butikker som offentlig sier nei. BAUHAUS var tidlig ute, og et eksempel å følge.

Lydløst fyrverkeri

Forsikringsselskapet IF hadde en undersøkelse hvor ca. 60 prosent var mot fyrverkeri i sin helhet. Oslo kommune valgte igjen bort kommunalt fyrverkeri, med blant annet dyrevelferd som argument. Ålesund har ikke kommunalt fyrverkeri, men privat spleis. Jeg håper at flere tar avstand, særlig bedrifter og byblogger med stor påvirkningskraft. Fugler er særlig utsatte, luften er deres fluktrute. Vindmøllene skapte engasjement, vit at nyttårsaften tvinges fugler til å fly en hel trekkdistanse på en natt.

Dagens oppskrift på nyttårsfeiring: pyro, alkohol, voksne, barn, midnatt. Samfunnskostnadene tar jeg ikke med her. Trengs forskning for å forstå når man påfører dyr åpenbare lidelser? Bevis heller at fyrverkeri IKKE påfører dem lidelse? Industrien må stilles ansvarlige, hvor er kravene! En god start er å halvere påkjenningen for dyr, med lydløst fyrverkeri. Dyrelivet er rikt også i byer, dyr rammes uansett. Nattemørket gir maks visuell effekt, også for dyra.

Tåler dyr fyrverkeri siden de tåler lyn og torden? Væromslag gir dyra beskjed i god tid når de må søke ly, en del av evolusjonen. Det er f.eks. bevist at mange dyr har flyktet før naturkatastrofer har inntruffet. Feil argument å kjøpe seg god samvittighet med.

Andre alternativer

«Alt som er moro skal forbys, forbud fungerer ikke». Det meste er ikke forbudt. Regler rundt fyrverkeri overholdes ikke, raketter skytes dagevis før og etter. Når folk ikke makter regulere seg selv, kommer det til selvstopp og selvforskyldt forbud.

Jeg ønsker å feire nyttår med gode etiske og estetisk verdier. Start tankeprosessen; hvordan feirer andre uten fyrverkeri? Fakkelfeiring. Droneshow. Lysshow. Lysfestival. Flere forslag?

Landerneau, lysfestivalen i desember, er en opplevelse folk vender tilbake til år etter år. De startet smått, utvidet årlig med pengene som ellers gikk til fyrverkeri, er jeg fortalt. La oss tenke litt, da vel?