Først noen fakta om Aspartam: Det er et kunstig søtningsstoff, 300 ganger søtere enn sukker. Det er også kjent under navn som Nutrasweet og Canderel.

I disse lavkarbodiettider kan det være greit å gi noen opplysninger om dette stoffet.Det ble oppfunnet ved en tilfeldighet av den amerikanske kjemibedriften G.D. Searl i 1965. Det er et av de mest brukte søtningsstoff i dag, men er også det mest omdiskuterte. Barn og gravide advares mot det, men likevel finner vi det i barnesnop og i de aller fleste «light»-produkter. Dette uten at det merkes med advarsel. I USA forbindes aspartam med økning i antall hjernesvulster.

Det forskes mye på stoffet, og rapportene spriker i alle retninger. Kanskje ikke så rart når næringsmiddelindustrien sitter i samme komité som forskerne, og kan bestemme selv hva de kan tillate seg. (Det minner mye om forskningen på tobakk og amalgam).

Les flere kronikker på smp.no!

Myndighetene har godkjent stoffet, men uavhengige forskere både i USA, Norge og Storbritannia stiller spørsmål ved det. Det er det tilsettingsstoffet amerikanske myndigheter får mest klager på bivirkninger av, slik som; migrene, hjertebank, uklart syn, besvimelse med aggressiv oppførsel og depresjoner er rapportert.

Flygere blir advart mot å drikke lettbrus, og flere flyulykker i USA knyttes til Aspartam. Hjernen er spesielt utsatt ved forbruk. I en norsk forskningsrapport fra 1994 viser laboratorieforsøk at aspartam skader nerveceller.

Forskernes uttalelse til universitetsavisa i Trondheim om at barn ikke bør drikke lettbrus før det er klarlagt hvor stor faren er, vakte oppsikt i media. Her burde «føre var»-prinsippet gjelde. Det er ingen mening i at forbrukerne skal få i seg slike stoff uten å vite hva det innebærer. Det minste man bør kunne forlange er at det merkes med advarsel.

Diabetesspesialisten Dr. H.J. Roberts har forsket på aspartam. På grunnlag av disse undersøkelsene skrev han boken «Aspartame Disease: An Ignored Epidemic» i 2001, et veldokumentert verk på 1000 sider. Han erklærte bivirkningene av aspartam som en «global epidemi». Undersøkelsene har påvist at søtningsmiddelet kan fremkalle diabetes (sukkersyke).

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Hva da med dem som allerede har sykdommen og får i seg stoffet?!

Dr Adrian Gross – som er giftekspert i det amerikanske helsedirektoratet – sto fram i den amerikanske kongressen i 1985 og erklærte at aspartam er et kreftfrembringende middel i klasse A, og at bruken av et slikt stoff er forbudt etter amerikansk lov. Likevel brukes det mer enn noen gang.

Hold deg oppdatert på samfunnsdebatten på Nordvestlandet. Følg smp-debatt på Facebook!

Det kan også nevnes at aspartam en gang sto på Pentagons liste over kjemiske våpen! Likevel påstår «eksperter» at det er et veldokumentert kjemikalie «uten bivirkninger».

Endret forbrukeradferd – slutt å kjøpe – vil måtte påvirke produsentene til å tenke i andre etiske og moralske baner. Pga EØS-avtalen må Norge også innføre stadig flere EU-direktiver. Vi har vetorett, så hvorfor bruker vi den ikke i slike tilfeller som dette?

Anne M. HolteForbundet Tenner og Helse